Pisagor kimdir? Pisagor’un biyografisi Ve Buluşları

Pisagor kimdir? Pisagor’un biyografisi Ve Buluşları

Filozof 

Doğum tarihi:  – Sisam Adasi, Yunanistan

Ölüm tarihi ve yeri:  – Metapontum Village, İtalya

M.Ö 570 – M.Ö 495 yılları arasında yaşayan matematikçi Pisagor’un kim olduğu ve yaşam öyküsü

Pisagor kimdir? 

Pisagor ya da Pythagoras, M.Ö. 570 – M.Ö. 495 yılları arasında yaşamış olan İyonyalı filozof, matematikçi ve Pisagorculuk olarak bilinen akımın kurucusudur. En iyi bilinen önermesi, kendi adıyla anılan Pisagor teoremidir. “Sayıların babası” olarak bilinir.

Pisagor biyografisi Ve Buluşları
Pisagor’un Yaşamı

Pisagor ve öğrencileri her şeyin matematikle ilgili olduğuna, sayıların nihâî gerçek olduğuna, matematik aracılığıyla her şeyin tahmin edilebileceğine ve ölçülebileceğine inanmışlardır.

Pisagor’un biyografisi Ve Buluşları

Kendisini filozof, yani bilgeliğin dostu olarak adlandıran ilk kişiydi. Pisagor, düşüncelerini yazıya dökmediği için hakkında bilinenler öğrencilerinin yazılarında anlattıklarıyla sınırlıdır. Pisagor’a atfedilen birçok eser, gerçekte onun öğrencilerinin olabilir. 

Pisagor, Yunanistan’daki Sisam Adası’nda doğmuştur. Yüzük taşı yapımcısı Mnesarkhos’un oğludur. İlk eğitimini doğduğu adada almış, daha sonraları ticaret için babasıyla farklı şehirlere gitmiştir. Tales’in öğrencisi olan Pisagor, Tales’in isteği ile dönemin matematikteki öncü ülkesi Mısır’a gitmiş ve Antiphon’un “Erdemde Sivrilenler Üzerine” adlı eserine göre orada Mısır dilini öğrenmiştir.

Pisagor Hayatı Hakkında Bilgiler
Pisagor Çalışmaları Hakkında Bilgiler

Döndüğünde Sisam Adası’nın tiran Polykrates’in baskısı altında olduğunu görünce İtalya’nın güneyindeki bir Yunan kenti olan Crotone’ye gitmiştir.

Burada efsanevî şarkıcı Orpheus’un kurduğu Orfeusçuluk etkisine kalarak gizli bir dinsel topluluk kurmuştur. Kurduğu bu topluluk ile Pisagor, aynı zamanda siyasî bir rol de üstlenmiştir. 

Kendilerini matematikçiler (mathematikhoi) olarak adlandıran bu topluluktakiler; kişisel hiçbir şeye sahip olmadan okulda yaşıyor ve Ruh Göçü öğretisi ile et yemiyorlardı. Bu matematikçiler topluluğuna dinleyiciler (akousmatikhoi) olarak adlandırılan öğrencileri de katılıyor, fakat onların et yememe gibi zorunlulukları olmuyordu.

Pisagor’un Buluşları

Pisagor Buluşları; Üçgen ilişkisi (Pisagor ilişkisi), Pisagor teoremi ve irrasyonel sayılar, diyatonik ölçek, alanların uyumu, müzik terapisi, özel üçgenler 3–4–5 ve 5–12–13. Çarpım tablosunu ilk kullanan tarih yazılmıştır.

Pisagor’un işi olduğu düşünülmektedir. Birçok bilim adamı, filozof ve düşünür; Pisagor’un öğretilerinin kelimelerle sınırlı olmadığını iddia etti. Pisagor’un ünlü eserleri arasında “Doğa” adlı bir eser vardır.

Pisagor Buluşları hakkında bilgiler
Pisagor Matematik Çalışmaları

Ayrıca Pisagor öğrencisi olan Hippasus’un bir deniz yolculuğu esnasında irrasyonal sayıları keşfettiği, ikinin karekökünün de irrasyonel olduğunu iddia ettiği ve bu sayı bir tam sayı olmadığı için temel öğretilerinin sarsılacağına inanan pisagorcu arkadaşlarının onu denize atarak öldürdüğü rivayet edilir.

Bu nedenle kimi metinlerde zamanın tartışılmaz doğruluklarına itiraz etmeye çekinen ya da bu itirazı ihtiyatla yapan kişilerin durumu için hippasus sendromu denildiğinde rastlayabiliriz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


Web Tasarım