Vejetatif Üreme Nedir?Vejetatif Üreme Nasıl Olur Ve Vejetatif Üreme Çeşitleri Nelerdir?

Vejetatif Üreme Nedir?

Vejetatif Üreme Nasıl Olur?

Vejetatif Üreme Çeşitleri Nelerdir? 

Vejetatif Üreme Hangi Bitkilerde Görülür?

Biyolojinin en önemli konuları içerisinde vejetatif üreme gelmektedir. Özellikle bitkiler üzerinden gerçekleştirilen bu üreme, aynı zamanda eşeysiz üreme olarak da ifade edilir.

Dünya çapında birçok farklı bitkide Vejetatif Üreme görülmektedir. Önemli ve süreklilik arz eden bir Üreme şekli olması ile beraber, bitkinin kendi içerisinde gerçekleşen bir üreme şeklinde ifade edilebilir. Bu bağlamda özellikle bilimsel açıdan oldukça önemli bir yere sahip olduğunu dile getirmek mümkün.

Vejetatif Üreme Nedir?

Yüksek yapılı bitkilerin vejetatif organlarının belli kısımları üzerinden vejetatif üreme gerçekleşmektedir. Böylece ana bitkiye sahip genetik yapıda aynı bitkilerin oluşumu sağlanıyor. Bu durum diğer bir ifade ile eşeysiz üreme olarak da anlatılabilir. Özellikle tarımda yaygın olarak kullanılan bir yöntem olduğunu anlatmak mümkündür. Farklı biçimlerde ve koşullar altında ele alınarak, birçok ortam içerisinde bitkiler üzerinden vejetatif üreme gerçekleşebilmektedir. Bu sebepten dolayı sadece bitkiler için değil aynı zamanda insanlık için de önemli bir yere sahiptir.

Vejetatif Üreme Nedir?Vejetatif Üreme Nasıl Olur Ve Vejetatif Üreme Çeşitleri Nelerdir?
Vejetatif Üreme Nedir?Vejetatif Üreme Nasıl Olur Ve Vejetatif Üreme Çeşitleri Nelerdir?

Vejetatif Üreme Nasıl Olur?

Yüksek yapılı bitkilerin vejetatif organları bünyesinde, belli bölümler üzerinden vejetatif üreme gerçekleşmektedir. Bu bölümler yaprak ya da kök ile beraber gövde olabilir. Ana bitki ile aynı genetik yapıya sahip bitkilerin oluşturulması noktasında önemli bir yere sahiptir. Bu doğru da birçok farklı üreme yöntemi üzerinden vejetatif üreme gerçekleştirildiğini ifade etmek mümkün.

Yumru gövde

Lizozom

Sürünücü gövde

Çelikle üreme

Daldırma yöntemi ile üreme

Doku kültürü yöntemi ile üreme

Bu şekilde birçok farklı üreme yöntemi üzerinden vejetatif üreme gerçekleştirilmektedir. Yani bitkiler hem kendi içerisinde bunu gerçekleştirirken, aynı zamanda insan müdahalesi kapsamında da uygulanabilmektedir. Özellikle tarım alanında oldukça önemli bir yere sahip üreme yöntemleri içerisinde yer alıyor.

Vejetatif Üreme Nedir?Vejetatif Üreme Nasıl Olur Ve Vejetatif Üreme Çeşitleri Nelerdir?
Vejetatif Üreme Nedir?Vejetatif Üreme Nasıl Olur Ve Vejetatif Üreme Çeşitleri Nelerdir?
Vejetatif Üreme Çeşitleri Nelerdir?

Bitkilerin özellikle nesiller boyu aynı genetiğe sahip yapı üzerinden üremesi, vejetatif üreme üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bitkiler bunu etkin bir şekilde yaparken 6 farklı seçenek doğrusunda sağlar. Özellikle çelikle üreme, yumru ile üreme, sürünücü gövde (stolon), doku kültürü ya da daldırma yöntemi gibi birçok seçenek ön plana çıkıyor. Bu sayede aynı genetik üzerinde bitkiler nesiller boyunca yaşamını devam ettirme olanağı elde etmektedir. Tabii bu çeşitlerin en önemli özelliği insanlık açısından tarımda kullanılmasıdır. Böylece çok daha uygun maliyetle çok daha etkili bir şekilde, istenilen tarım sistemi elde edebiliyor.

Vejetatif Üreme Nedir?Vejetatif Üreme Nasıl Olur Ve Vejetatif Üreme Çeşitleri Nelerdir?
Vejetatif Üreme Nedir?Vejetatif Üreme Nasıl Olur Ve Vejetatif Üreme Çeşitleri Nelerdir?

 

Vejetatif Üreme Hangi Bitkilerde Görülür?

Ana bitkiden bir doku parçası alınması ile beraber vejetatif üreme gerçekleşebilmektedir. Özellikle hiçbir farkı olmadan tamamen aynı genetik yapı doğrultusunda aynı bitkilerin üretilmesi bu şekilde elde edilebiliyor. Tabii sadece insan müdahalesi ile değil, özellikle bitkiler bunu kendi içerisinde etkin bir şekilde sağlayabilmektedir. Bu bağlamda yüksek yapılı bitkilerin vejetatif üreme organları kapsamında bu üreme yöntemi gerçekleşir. Kök ve gövde ile beraber yaprakları üzerinden yapılabilecek bir üeme olarak da ifade etmek mümkün. Tabii bu bağlamda birçok farklı bitki türünün vejetatif üreme gerçekleştirdiğini anlatmak gerekir.

Muz

Çekirdeksiz üzüm

Kabak

Söğüt

Bu şekilde özellikle tohumla üretilmesi mümkün olmayan bitki türlerinin vejetatif üreme gerçekleştirdiğini söylemek mümkün. Bu sayede bitkiler hem kendi içerisinde hem de müdahale üzerinden insanların ele alması ile uygulanmaktadır. Genetik yapı tamamen ve eksiksiz bir şekilde böylece arttırılır. Bu da özellikle tarım açısından önemli bir yere sahip hale geliyor.

 


Web Tasarım