Lehçe-i Osmani Sözlük Çalışması | Ahmet vefik

Lehçe-i Osmani Sözlük Çalışması/Ahmet vefik

Tanzimat dönemi

Yazar:Ahmet Vefik paşa

Lehçeh-i Osmani

Eser daha çok Türkçeden Türkçeye çeviri şeklindedir.Bir sözlük çalışmasıdır.Eser kelimelerin farklı lehçelerde nasıl çıktığını inceler.Eser yerli ve yabancı kelimeler şeklinde derlenmiştir.Eserin içeriğinde Arapça Farsça Olmayan kelimeler bulunmaktadır.Arapça Farsça Olan Elfâz-ı Osmâniyye bölümleri olmak üzere iki bölümden oluşmuştur. Lehce-i Osmânî’nin diğer bir  özelliği ise atasözü ve deyimler olmasıdır.

Eserde Türkçe kelimelere yer verilir.Türkçe kelimelere yer vermesiyle kendinden sonraki sözcüklere öncülük etmiştir.Eserde atasözleri ve deyimlerde bulunur.Bu bilgilerin olması eseri daha özelleştirir.Bu şekilde batı dillerinde kullanılan daha sonra bizim dilimize geçen sözcüklerin açıklaması özelliği vardır.Eser her zaman başvurulan bir kaynak olduğu için tenkit edilemez şekilde özeldir.Ahmet Vefik paşa bu eseri hazırlarken bazı kaynaklardan faydalandı.Özellikle doğu Türkçesinden çok faydalandı.Kimi çevrelerde yoğun bir şekilde eleştirildi.Kimi çevreler tarafından ise bu durum Türkçenin gelişimi açısından önemli olduğu belirtildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


Web Tasarım