Sokrates Savunuyor Kitap Özeti/ Ahmet Turan Oflazoğlu

Sokrates Savunuyor Kitap Özeti/ Ahmet Turan Oflazoğlu

Sokrates savunuyor kitap konusu :Atina’ya yeni Tanrılar getirmek” suçlamasıyla yargılanan Sokrates, fikirlerinin arkasında durmuş, bunları inkâr etmesi karşılığında affedilmesi mümkünken, kabul etmeyip ölüme gitmiştir.

Sokrates savunuyor kitap yazarı: Ahmet Turan Oflazoğlu

Sokrates savunuyor kitap türü: Tiyatro

Sokrates Savunuyor Kitap Özeti/ Ahmet Turan Oflazoğlu

Sokrates Savunuyor Kitap Özeti

Sokrates, uyuyan yurttaşları uyandırıp düşünmeye çağırır, “seçme” üzerine, öğütler verir çevresindekilere. Halk ile konuşan Sokrates’i dinleyip bilgi toplayan Meletos ve Anitos jandarmalarla gelir. Sokrates tutuklanır, meşhur savunma başlar. Sokrates, gençlerin kafasını karıştırmakla, onları yoldan çıkarmakla, tanrılara ve devlete karşı isyana teşvikle suçlanmaktadır. Sokrates, önce savcının suçlamalarına karşı kendini savunsa da içinden gelen sesi dinler ve kendi kendini suçlu durumuna düşürür; pusuda bekleyen yargıçlar da onun baldıran zehri ile öldürülmesine karar verir. Sokrates, büyük bilge: “Devlet büyüklerinin yanlışları bütün halkı ilgilendireceği için, ufağı irisi olmaz.” der. “Yenilgileri unutmamak, zaferleri hatırlamak kadar gereklidir.” der. “Ekilen tohumun bire kaç vereceği, nasıl bir ürün vereceği biraz da toprağın cinsine bağlı değil midir?” diye söylenir.”

Sokrates Savunuyor Kitap Özeti/ Ahmet Turan Oflazoğlu

“Ben hiç değilse, bilmediğimi biliyorum.” “Alınyazısı diye bir şey varsa, bu yazıyı kendi eliyle yazmalı insan.” Sorar insanlara güzellik nedir, devlet nedir? Siyasetçilere göre devlet, çiftlikleridir çünkü iktidar koltuğuna oturanlar önce kendi maaşlarını artırırlar. Atinalılara seslenir: “Atinalılar, sizi bir bekçi kollamazsa hemen sıvışıyor aklınız.” Yurttaşlar, düşünmedikleri için, Savcı’yı da Sokrates’i de hem alkışlarlar. Suçu, suçluyu ayırt edemezler. Dostları Apollodoros ve Kriton, Sokrates’i kurtarmaya çalışır. Sokrates, zindana gelen dostlarının isteğini geri çevirir. O, bir kez ölüp ölümsüz olmak ister. Çünkü ona göre her şey karşıtıyla vardır. Ölürken yas tutmaz, sızlanmaz; ölüme sevinçle, istekle gider, ölümünü bir şölene dönüştürür. Zindandaki gardiyan Sokrates’ten çok etkilenir, yaptığı işten utanır. “Dilerim, bir gün, çok sonra da olsa gardiyanlığın bir gereği kalmasın insanlara.” diye düşünür. Sokrates, insanları düşünmeye çağırdığı için yargılanır.Sokrates bu yargılama’da affedilmeyi beklemeyip.Kendi kararı ile ölümü seçmiştir.Soktares bu kararı ile dik duruşundan vazgecmemistir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


Web Tasarım