Sabri Esat Siyavuşgil Kimdir?Eserleri Nelerdir?

Sabri Esat Siyavuşgil Kimdir?Eserleri Nelerdir?

Sabri Esat Siyavuşgil 

Doğum tarihi: Haziran 1907, İstanbul

Ölüm tarihi ve yeri: 6 Ekim 1968, İstanbul

1907 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitim hayatına Antalya’da başlayan sanatçı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıfta okurken Fransa’ya gönderilmiş ve Dijon ve Lyon Üniversitelerinde felsefe eğitimi almıştır.1942 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine Felsefe profesörü olarak atanmıştır. Ömrünün sonuna dek öğretim üyeliğini sürdürmüş, Türk Psikoloji Derneği, Pen Kulüp başkanlığını yapmıştır.

Sabri Esat Siyavuşgil Biyografi

Sanat hayatına şiirle başlayan Sabri Esat, ilerleyen dönemlerde yazarlığının şairliğinin önüne geçtiğini düşünerek şiiri bırakmıştır.

Sabri Esat Siyavuşgil Kimdir?Eserleri Nelerdir?
Sabri Esat Siyavuşgil Kimdir?

İlk şiirlerini 1927’de Güneş ve Hayat dergilerinde yayımlayan Sabri Esat, 1928 yılında arkadaşları ile birlikte Cumhuriyet Döneminin ilk edebi topluluğu olan “Yedi Meşale”yi kurmuş, topluluğun dikkat çeken isimleri arasında yer almıştır. Yedi arkadaşın çıkardığı ortak kitaba 14 şiirle katkıda bulunmuştur.

Şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmıştır.

Şiirlerinde empresyonizmin ve ekspresyonizmin etkileri görülür.

Şiirlerinin konusunu günlük yaşamından seçmiştir.

Yedi Meşaleciler dağıldıktan sonra bir süre Muhit ve Varlık dergilerinde şiirler yazmış daha sonra şiire veda ederek farklı alanlarda yazmaya başlamıştır.

Ruh bilimi, folklor ve eğitim konularında çalışmalar yapmıştır. Bununla beraber fıkra yazarlığı da yapmıştır.

Etrafında gördüklerini bir fotoğrafçı titizliğiyle olduğu gibi göstermeyi amaçlamıştır.

Sabri Esat Siyavuşgil Kimdir ?

Fransız edebiyatından çeviriler yapmış ve asıl ününü bu çeviriler sayesinde kazanmıştır. Özellikle Cyrano de Bergrac’tan yaptığı çeviriler ses getirmiştir.

Ayrıca Sait Faik Abasıyanık’ın öykülerini

Fransızcaya çevirmiştir.

Sabri Esat Siyavuşgil Eserleri

Şiir:

Yedi Meşale (şiir, ortak kitap, 1928),

Odalar ve Sofalar (1933).

Araştırma-İnceleme:

İstanbul’da Karagöz ve Karagöz’de İstanbul (1938),

Psikoloji ve Terbiye Bahisleri (1940),

Tanzimat’ın Fransız Efkar-ı Umumiyesinde Uyandırdığı Akisler (1940),

Sabri Esat Siyavuşgil kariyer
Sabri Esat Siyavuşgil’in Hayatı

Folklor ve Milli Hayat (1943),

Roman ve Okuyucu (1944).

Çevirileri

“Bilgi ve Hata”, Ernst Mach,«felsefe», 1935, M. E. Basımevi .

“Çocukta Dil ve Düşünce”, Jean Piaget , «psikoloji», 1938, M. E. Basımevi .

“Çocukta Hüküm ve Muhakeme, Jean Piaget, «psikoloji», 1939, M. E. Basımevi .

“Anormal Çocuklar” A. Binet ve Th. Simon, «psikoloji», 1939, M. E. Basımevi .

“Yeni Terbiyenin Prensipleri”, Albert Malche,«pedagoji», 1939, Eminönü Halkevi

“Cephe Sohbetleri”, Andre Maurois, «roman», 1937, Remzi Kitabevi , 2. tabı 1943.

“O’Grady’nin Gevezelikleri”, Andre Maurois, «roman», 1943, Remzi Kitabevi.

“Tepe”, Jean Giono, «roman», 1938, Remzi Kitabevi.

“Değirmenimden Mektuplar”, Alphonse Daudet «hikâyeler», 1943, Remzi Kitabevi. 1944, M. E. Basımevi.

“Philebos”, Eflâtun, 1943, M. E. Basımevi.

“Aktörlük Hakkında Aykırı Düşünceler”,Diderot, 1943, M. E. Basımevi.

“Cyrano de Bergerac”, Edmond Rostand «manzum oyun», 1942, M. E. Basımevi.

“Gil Blas de Santillane’ın Maceraları, Lesage, I ve II, 1945, M. E. Basımevi

“Gil Blas de Santillane’ın Maceraları, Lesage, III ve IV

“Yeni Mabut”, Fançois de Curel, «piyes»

“Tiyatro ve Bizler”, Fortunat Strowski, «etüd»

Un Point Sur La Carte (1962 – Sait Faik’in hikâyelerinin Fransızca çevirisi).

“Ruy Blas”, Victor Hugo, «Roman»

“Düşünceler”, Diderot, 1943,

” Madame Bovary”, G. Flaubert, «Roman» (Nurullah Ataç’la, 1967).

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Web Tasarım