Hilmi Ziya Ülken Kimdir? Eserleri Nelerdir?

Hilmi Ziya Ülken Kimdir? Eserleri Nelerdir?

Doğum tarihi: 3 Ekim 1901, Mercan, İstanbul

Ölüm tarihi ve yeri: 5 Haziran 1974, İstanbul

Hilmi Ziya Ülken 3 Ekim 1901 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Erkek lisesinde okuduktan sonra Mülkiye mektebini bitirdi. Liselerde öğretmenlik yaptı. Edebiyat fakültesine geçti ve 1933 yılında doçentliğe yükseldi.

Hilmi Ziya Ülken’in Hayatı

Daha sonra sosyoloji ve felsefe profesörlüğü ardından ordinaryüs Profesörlüğe yükseldi.Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi son görev yeri oldu.

Hilmi Ziya Ülken Kimdir? Eserleri Nelerdir?
Hilmi Ziya Ülken Kimdir?

Hilmi Ziya Ülken Ahmet Hamdi Tanpınar ve Tevfik Fikret hakkında kitaplar yazdı.Doğu düşünürlerinin ve Batı’nın popüler kitaplarını dilimize kazandırdı. Margaret Mitchell’in Rüzgar Gibi Geçti isimli kitabını Türkçeye çevirdi.

Birçok gazete ve dergide felsefe, bilim ve edebiyat üzerine yazılar yazdı. Aylık çıkan bir dergi olan İnsan’ı çıkardı. Türk düşünce dünyasına olan katkıları her zaman takdir edildi.

Ülken önemli bir düşünür olmasının yanı sıra verimli bir yazardı da. Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi isimli büyük çalışması hala önemini korumaktadır.

Hilmi Ziya Eserleri

Deneme:

Aşk Ahlâkı (1931),

Ahlâk (1946),

İnsanî Vatanperverlik (1933),

Şeytanla Konuşmalar (1934).

Hilmi Ziya Ülken Kimdir?

Roman:

Posta Yolu (1941),

Yarım Adam (1942).

Bilimsel araştırma ve öteki kitapları:

Tefekkür Tarihi (1932),

Türk Filozofları Antolojisi (1935),

Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü (1935),

Yirminci Asır Filozofları (1936),

Ziya Gökalp (1939),

Tanzimat’tan Sonra Fikir Hareketleri (1940),

İçtimai Doktrinler (1941),

İnsan Meddücezri: Yarım Adam (1941),

Mantık Tarihi (1942),

Resim ve Cemiyet (1942),

Şeytanla Konuşmalar (1942),

İçtimai Üst Yapı Olarak Hukuk Tetkiklerine Giriş (1943),

Sosyoloji (1943),

Yahudi Meselesi (1944),

Yeni Felsefe Cemiyeti ve Türkiye Felsefe Cemiyeti (1944),

Milletlerin Uyanışı (1945),

İslâm Düşüncesi (1945),

Sosyolojiye Giriş (1948),

Tarihî Maddeciliğe Reddiye (1951),

Sosyoloji Rehberi (1955),

Dünyada ve Türkiye’de Sosyoloji Öğretim ve Araştırmaları (1956),

Kâtip Çelebi ve Fikir Hayatımız (1957),

Anadolu’da Şehirleşme Hadisesi’ nin Bazı Neticeleri (1959),

Sanat, Düşünce ve içtimaî Bünye (1959),

Sosyoloji Sözlüğü (1959),

Sosyolojide Yeni Adımlar (1960),

Türkiye’de Batılaşma Hareketi (1961),

Kitap Tahlilleri (1962),

Felsefeye Giriş (1963),

Siyasi Partiler ve Sosyalizm (1963),

Değerler, Kültür ve Sanat (1965),

Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi (2 cilt, 1966),

Bilgi ve Değer (1967),

İslâm Felsefesi Kaynakları ve Tesirleri (1967),

Varlık ve Oluş (1968), Sosyoloji Sözlüğü (1969),

İlim Felsefesi (1969), Toplum Yapısı ve Soya Çekme.

Hilmi Ziya Ülken Sosyolojiye Katkıları?

1942’den başlayarak 1968’e kadar yayınlanan Sosyoloji Dergisi’ni yayın hayatına kazandırmıştır. Türkiye’de toplumun sosyolojik bilgisinin üretilebilmesi için araştırma enstitülerinin kurulmasına öncülük etmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Web Tasarım