Ebu Yusuf Yakub Bin İshak El-Sebbah El-Kindi Kimdir?

Ebu Yusuf Yakub Bin İshak El-Sebbah El-Kindi Kimdir?

Yunan düşüncesinin felsefi kavramlarını kullanan ve geliştiren ilk önemli Arap filozofuydu. Çalışmaları, 13. yüzyılda Batı Avrupa’nın entelektüel gelişimini önemli ölçüde etkiledi.

Ortaçağ İslam medeniyetinin büyük bir başarısı, Yunan öğreniminin önemli unsurlarının çoğunu koruyan ve genişleten ve Hıristiyan Avrupa’nın çağdaş felsefi ve bilimsel bilgisini gölgede bırakan bir felsefi geleneğin gelişmesiydi.

El-Kindi ve daha sonra el-Farabi, İbn Sina, Avempace ve İbn Rüşd gibi Arap filozofları, 9. yüzyılda Yunan felsefesi ve mantığının araştırılmasını teşvik eden Helenistik Mutazilite hareketinin misyoner coşkusundan yararlandı. Gnostik ya da Maniheist ikiciliği onaylayan Müslüman sapkınlar. 9. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar gelişen Arap felsefesi, temelde Neoplatonik bir yapıya sahipti ve Yunan düşüncesiyle doğrudan uyumsuz olmayan İslam teolojisinin unsurlarıyla birlikte Aristoteles felsefesinin büyük bölümlerini içeriyordu.

Genellikle göz ardı edilen ve bazen İslam dini ve toplumundaki daha muhafazakar güçler tarafından saldırıya uğrayan Kindi ve haleflerinin yazıları Batı’daki skolastik felsefe üzerinde muazzam bir etki yarattı. Avrupa başlangıçta Arap felsefesi aracılığıyla Aristoteles’in felsefi ve bilimsel kavramlarının çoğuyla tanıştı.

Kindi Orta Çağ Avrupası’nda “Alkindus” adıyla tanınan ilk İslâm filozofudur. Felsefede, Platon, Aristoteles ve Plotinus’un görüşlerinin bir sentezini yapmıştır. Kindî, felsefede bilginin ilk basamağının akıl yürütmek olduğu söylenmektedir.

El-Kindî Allah’ın mutlak birliğini savunmuş, mutlak var olması nedeniyle Vahdaniyetin, şekli, niteliği, niceliği, maddesi olmadığını savunmuş, Allah’ın göreli bir varlık olmadığını iddia etmiştir.

Kindî felsefeden tıbba, matematikten astronomiye, ilahiyattan siyasete, psikolojiden diyalektiğe, astrolojiden kehanete ve optikten kimyaya kadar yirmi ayrı dalda eser vererek, eser sayıları 277’yi bulan bir külliyat oluşturmuştur. Aynı zamanda frekans analizinin de mucidi olan filozofun Tarih, Felsefe (22), Matematik (11), Geometri (22), Astronomi (16), Astroloji, Mantık (9), Felsefe, Fizik (12), Psikoloji (5), Ahlak Ve Siyaset, Reddiye, Küresel Varlıklar, Gökküreleri, Boyutlar ve Mesafeler, Meteoroloji, Tıp (22), Kimya, Optik, Yıldızlar, Müzik (7) vb. konularda eserleri, Süleymaniye kütüphanesi ve Alman kütüphanelerinde bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


Web Tasarım