Akşemseddin kimdir? Akşemsettin nasıl ve neden öldü?

Akşemseddin kimdir? Akşemsettin nasıl ve neden öldü? 

Doğum tarihi: 1389, Şam, Suriye

Ölüm tarihi ve yeri: 1459, Göynük

Defnedildiği yer: Akşemseddin Hazretleri Türbesi, Göynük

14. yüzyılda yaşayan Akşemseddin, İstanbul’un fethi sırasında büyük yararlılıklar göstermiş, genç sultanı teşvik ederek zaferin kazanılmasında önemli katkılarda bulunmuştu. 

Akşemseddin kim
Akşemseddin Kimdir?

Akşemseddin kimdir? Akşemsettin nasıl ve neden öldü?

Akşemseddin Kimdir ?

Çok yönlü Türk âlimi ve tıp insanı olarak tarihe geçen Akşemseddin, 1389 yılında Şam ‘da doğdu.İstanbul’un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmed’e verdiği destekle bilinmektedir.Şeyh Hamza’nın oğlu oğludur ve asıl ismi Mehmet Şemseddin’dir.Şeyh Hamza (Kurtboğan) ailesiyle beraber geldiği Amasya’da küçük Şemsettin’i pek iyi yetiştirdi. Akşemseddin’in soyu, baba tarafından Ebu Bekir’e dayanmaktadır.İlk tahsilini babasından alan Akşemseddin, 7 yaşında hafız olup, ailesiyle birlikte Çorum Osmancık kazasının Sarpın kavak köyüne’ yerleşmiştir.

Akşemseddin kimdir? Akşemsettin nasıl ve neden öldü?Babasının vefatından sonra Amasya ve Osmancık medreselerinde eğitimini tamamlayan Akşemseddin, müderrislik payesi aldı ve Osmancık Medresesine müderris oldu.Akşemseddin ayrıca, tıbba ve eczacılığa merak sararak tıp ilmini öğrendi. Daha önceden Abdülkâdir Geylânî, İmam-ı Gazali ve Muhammed Celaleddin-i Rumi gibi örneklerinde görüldüğü gibi, ilim tahsili ile tatmin olmayan Akşemseddin, irfan tahsili için müderrisliği ve medreseyi terk etti. Tasavvufa olan ilgisinden dolayı, İran’ı ziyaret eden Akşemseddin bir süre sonra Anadolu’ya dönmek zorunda kaldı.

Akşemseddin Biyografi 

Kısa süre tasavvufun bütün yollarını ve inceliklerini öğrenen Aksemseddin, Hacı Bayram Veli’den aldığı izinle Ankara’dan ayrıldı ve Beypazarına yerleşti. Beypazarında büyük bir şöhret bulan Akşemseddin, kısa bir süre sonra oradan da ayrılır ve İskilip’e yerleşir.İskilip’ten de yine aynı kesrete düşme sebebiyle ayrılır ve Bolu’nun Göynük ilçesine yerleşir.Göynük’te de yine bir değirmen ve mescid inşa ettirip, kendi çocuklarının tahsil ve terbiyesi ile meşgul olmuş, diğer taraftan mevcut eserlerini yazmış ve yedi kere hacca gidebilme imkanı bulmuştu.Akşemseddin’in on iki evladı olduğundan bahsedilmekte ise de mevcut diğer kaynaklarda sadece on çocuğundan söz edilmektedir.

Akşemseddin, bilim’de ve tasavvufta olduğu gibi, tıp ve eczacılık alanında da büyük bir üne sahipti. Tıp alanında bulaşıcı hastalıklar üzerinde de önemli çalışmalar yaptı.

Akşemseddin kimdir? Akşemsettin nasıl ve neden öldü?Araştırmaları sonunda tıp ile ilgili Türkçe Maddet-ül Hayat ve Arapça yazdığı Hall-i Müşkilât ve Risalet-ün nuriyye adlı Tasavvuf Türkçe yazdığı Maddet-ül Hayat’ta geçen Hastalıkların insanlarda teker teker peyda olduğunu zannetmek yanlıştır.Hastalıklar insandan insana gözle görülmeyecek kadar küçük tohumlar vasıtasıyla geçer cümle ile ilk mikrop teorilerinden birini ortaya atmıştır.Tarihte mikroorganizmalardan bahseden ilk kişidir. Sadece beden hastalıkların değil, aynı zamandan ruh hastalıklarının da hekimi olan Akşemseddin, ruh hastalıklarını da tedâvi ederdi.

AKŞEMSEDDİN’İN İSTANBUL’UN FETHİNDEKİ YERİ NEDİR?

Akşemseddin’in asıl ünü, II. Murat’ın emir ve isteğiyle II. Mehmed’in hocalığına tayin edilişiyle başladı. İstanbul’un fethi sırasında büyük yararlılıklar göstermiş, genç sultanı teşvik ederek zaferin kazanılmasında önemli katkılarda bulunmuştu. Akşemseddin çocukları, öğrencileri ve müritleriyle birlikte fetih ordusuna katıldı.

Akşemseddin kimdir? Akşemsettin nasıl ve neden öldü?Fethin en önemli günlerinde Ebu Eyyub’el Ensari’nin kabrini bularak ordunun maneviyatını yükseltmişti. Dünya malına önem vermeyen Akşemsettin, Fatih Sultan Mehmet’in büyük saygı ve sevgisini kazanmıştı. Fatih Sultan Mehmet ile İstanbul’a girişleri daha sonra ünlü olacak bir hikâyeye dönüştü.

Akşemseddinin şeyhi kimdir?

Akşemseddin, şeyhi Hacı Bayram’ın II. Murad’la münasebetlerinde hemen daima yanında olduğundan oğlu II. Mehmed ile de tanışmış ve tahta çıktıktan sonra da onunla görüşmeye devam etmişti.

Akşemseddin in bilime katkıları

İstanbul’un fethine katkısı vardır. Fatih Sultan Mehmet’in yetiştirilmesi ve fetihe hazırlanmasına yardımcı olmuştur. Fen alanında ise özellikle tıp ve bulaşıcı hastalıklar üzerine yaptığı çalışmalar sonucunda mikrop kavramının tarifini yapmış ve vücuda nasıl girdiğini, nasıl gelişim gösterdiğini açıklamıştır.

Akşemseddin, fetihten sonra, II. Mehmed’in ısrarına rağmen İstanbul’da kalmak istemedi, Göynük’e çekildi ve 16 Şubat 1459 yılında 70 yaşında vefat etti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Web Tasarım