Zigetvar Seferi Kiminle Yapıldı, Kim Kazandı, Önemi Nedir?

Zigetvar Seferi Kiminle Yapıldı, Kim Kazandı, Önemi Nedir?

Zigetvar Seferi’nin Osmanlı açısından en büyük önemi Kanuni Sultan Süleyman’ın bu sefer sırasında vefat etmesidir.Kaynaklarda belirtildiğine göre çatışmaların bitmesinden bir gün önce gözlerini hayata kapamıştır.Ancak sefer sonuçlanana kadar bu durum ordudan gizlenmiştir.Seferin bir diğer önemi de Avrupa karşısında Osmanlı Devleti’nin hala güçlü olduğunu göstermesidir.

Zigetvar Kuşatması

Zigetvar Savaşı, Avusturya arşidükü Maksimilyan’ın İstanbul Antlaşması’nı bozması, vergisini ödememesi ve Erdel’e girmesi üzerine, Kanuni Sultan Süleyman’ın hasta olmasına rağmen son seferi olacak olan Zigetvar Seferine çıkması sonucu gerçekleşen savaştır.

Kanuni Sultan Süleyman’ın vefatından sonra iç kalede sıkışan kont Kont Zirinyi ümitsiz bir halde 600 kadar askeriyle kaleden çıkış harekatında bulundu; göğsüne iki kurşun ve başına da bir ok isabetiyle hayatını kaybetmesi sonrasında Zigetvar alındı.Kalenin fethinden de sonra padişahın ölüm haberi oğlu II.Selim Belgrad’ a gelene kadar gizli tutulmuştur.

KANUNİ’DEN SONRA II.SELİM

Asıl hedef Viyana olmasına rağmen, Zigetvar Kalesi zorlukla alınmıştır.Dönemin sadrazamı Sokullu Mehmet Paşaorduyu yetersiz görüp, kaleyi aldıktan sonra İstanbul’a dönmüştür.Savaşta Kanuni’nin öldüğü askerlere söylenmemiştir.Nedeni ise askerlerin moralinin bozulmasını engellemektir.Bir süre sonra, Kanuni Sultan Süleyman’ın yerine oğlu II.Selim geçti.

Zigetvar Seferi Nedenleri Nelerdir?

Mohaç Meydan Muharebesi sonucunda Avusturya, Macaristan ve Habsburg İmparatorluğu arasında bazı antlaşmalar imzalanmıştır.Antlaşmanın hükümlerine uymayan Avusturya Kralı Ferdinand, üst üste iki yıl boyunca vergilerini ödememiştir.Bu durum iki devlet arasındaki ilişkilerin gerilmesine sebep olmuştur.16. yüzyılın başlarında Avusturya Devleti’nin Osmanlı topraklarına dahil olan Macar bölgesine devamlı saldırılarda bulunmuştur. Bu durum karşısında Kanuni Sultan Süleyman, Avusturya’ya göz dağı vererek Osmanlı Devleti’nin gücünü göstermek istemiştir.

Bu dönemde düşman devletler tarafından Kanuni Sultan Süleyman’ın çok yaşlandığı ve güçten düştüğü gibi söylentiler yayılmaktaydı. Bu söylentiler Osmanlı İmparatorluğu’nun bilinirliğini kötü etkilemekteydiler. Kanuni Sultan Süleyman, Zigetvar Seferi’ni düzenleyerek bu söylentilere son vermek istemiş, hala güçlü ve sağlıklı olduğunu, yaşının yetmiş iki olmasına rağmen iktidarda önemli bir pozisyona sahip olduğunu kanıtlamayı hedeflemiştir. Zigetvar Seferi’nin düzenlenmesinin bir sebebi ise bu seferden önce en son Malta bozgununun yaşanmış olmasıdır. Kanuni Sultan Süleyman, Zigetvar şehrine başarılı bir sefer düzenleyerek bu bozgundan kaynaklanan utanç verici izleri silmek, Osmanlı Devleti’nin repütasyonunu eski haline getirmek istemiştir.

Zigetvar Seferi Sonuçları Nelerdir?

Zigetvar Seferi zafer ile tamamlanmış ve Zigetvar Kalesi, Zigetvar Şehri ile birlikte fethedilerek Osmanlı Devleti topraklarına katılmıştır.Bu sefer sonucunda düşman devletler, Osmanlı Devleti’nin hala toprak alabileceğini ve fetihler düzenleyebileceğini görmüşlerdir.Bu galibiyet sayesinde Malta bozgununun da izleri biraz olsun silinebilmiştir. Zigetvar seferinin Osmanlı Devleti açısından en büyük sonucu, kuşkusuz Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümü olmuştur.Sefer sırasında 72 yaşında ve oldukça hasta olan Kanuni Sultan Suleyman, hücumlar esnasında hayata gözlerini yummuştur.

Kanuni Sultan Süleyman’ın vefatı üzerine oğlu II.Selim tahta geçmiştir. II. Selim, Avusturya ile antlaşmalar yaparak geçici olarak barışı sağlamıştır.III.Murat dönemine kadar süren barış ortamı, bu devirde yeniden başlayan çatışmalar ve anlaşmazlıklar ile son bulmuştur. Zigetvar Seferi sonucunda birçok Avusturyalı ve Macar yönetici ele geçirilmiş, önemli bir komutan olan ve Zigetvar Kalesi’nin savunmasında büyük rol oynayan Zirinyi Mikloş esir alınarak idam edilmiştir.Sefer sonucunda Osmanlı Devleti’nin himayesine geçen Zigetvar şehri ve çevresi sancak merkezi haline getirilmiş, başına ise İskender Bey getirilmiştir.

 


Web Tasarım