Yazım Kuralları Nelerdir? İmla Kuralları Konu Anlatımı, Örnekleri Ve Soruları

Yazım Kuralları Nelerdir? İmla Kuralları Konu Anlatımı, Örnekleri Ve Soruları

Yazım kuralları ya da diğer adıyla imla kuralları, bir dilin konuşma ve yazma sırasında farklı anlamlar oluşturmaması adına uyulması gereken kurallardır. Yazım kuralları yalnızca öğrenci sınavlarında değil aynı zamanda günlük yaşantıda da kişinin ifadelerini güzelleştirmeye yardımcı olmaktadır.

Günümüzde, konuşma ve yazı dilleri sosyal hayatta iç içe geçmiş bir durumdadır. Bu sebeple, yazım kurallarını doğru bir biçimde öğrenmek kendini ifade edebilmenin temel şartıdır.

Yazım Kuralları Nelerdir?

Yazım kuralları oldukça geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bu sebeple farklı başlıklara bölünerek anlatımı kolaylaştırılmaktadır. Büyük harf kullanımı, sayıların yazımı, birleşik kelimelerin yazımı, kısaltmaların yazımı ve eklerin yazımı imla kuralları içerisinde incelenmektedir. Burada birleşik kelimelerin yazımı bitişik ve ayrı yazılan kelimeler olarak; eklerin yazımı ise bağlaç ve soru ekleri olarak alt başlıklara ayrılmaktadır.

Yazım Kuralları Nelerdir?
Yazım Kuralları Nelerdir?

Yazım Kuralları Konu Anlatımı

Büyük harfler, kullanım alanı incelendiğinde oldukça çok alana yayılmaktadır. Bu kapsamda büyük harf kullanmanın zorunlu olduğu alanlar aşağıdaki gibidir.

Cümle ve dize başları

İsim, soy isim, takma adlar

İki nokta sonrası

Saygı sözü, unvan, meslek ve rütbeler

Hitap bildiren kelimeler

Dil, lehçe, din ve mezhep adları

Mahalle, yer bildiren kelimeler, kurum ve kuruluş isimleri

Dergi ve kitap isimleri, bayramlar, önemli tarihler

Sayıların cümle içerisindeki yazımları en fazla rastlanılan imla kuralları arasındadır. Bu kapsamda; sayılar cümle içerisinde metin olarak, para ve ölçü bildirdiğinde rakamla, saat bildirme durumunda ise hem yazı hem de rakamla yazılabilmektedir. Birden fazla kelime içeren sayılar ayrı yazılmaktadır ve sayı kesirleri virgül ile ayrılmaktadır. Bir sayıya ek getirildiğinde ise yalnızca kesme işareti kullanılmaktadır.

Birleşik kelimelerin yazımında kelimenin bitişik ya da ayrı yazılma durumuna dikkat edilmektedir. Buna göre; ses düşmesi içeren kelimeler, birleşme sonrasında anlam değiştiren kelimeler, birden fazla öğesi çekimli fiil olan kelimeler, emir kipi alıp kalıplaşmış kelimeler, ara yön bildiren kelimeler ve “ev ve hane” sözcüğü kullanılan birleşik kelimeler bitişik yazılmaktadır. Herhangi bir ses düşmesi ve anlam değişikliğine uğramayan sözcükler, renkten önce kullanılan sıfatlar, “dış, iç ve sıra” ile oluşturulan sözcükler, iyi dilek ve uğurlama bildiren sözcükler ise ayrı olarak yazılmaktadır.

Kısaltmaların yazımı, yazım kuralları arasında en net sınırlara sahip olan başlıktır. Bu kapsamda, özel isimler kısaltılırken büyük harf ile başlamakta ve nokta ile sonlandırılmaktadır. Kurum ve kuruluş kısaltmalarında tüm harfler büyük yazılmakta ve arasına nokta konulmamaktadır. Ölçü bildiren kısaltmalarda küçük harf kullanılmakta ve bunların sonuna noktalama işareti getirilmemektedir. Kısaltılmış bir sözcüğe ek getirilirken; kısaltma büyük harf ile yazılmışsa bu harflerin okunuşu dikkate alınmaktadır.

Bağlaç olan “-da ve -ki” ekleri kendisinden önce gelen sözcükten mutlaka ayrı yazılmaktadır. Bunun yanı sıra soru ekleri de kendinden önceki kelimeye göre ünlü uyumuna uydurulup ayrı yazılmaktadır.

Yazım Kuralları Nelerdir?
Yazım Kuralları Nelerdir?

Yazım Kuralları Örnekleri ve Soruları

Yazım kuralları, kabaca beş başlık altında incelenebilmektedir. Oldukça geniş bir alanı kapsayan bu konuyla ilgili sayısız soru ve örneğe ulaşılabilmektedir. Bu kapsamda yazım kuralları çerçevesinde incelenen alt başlıklara ilişkin örnekler aşağıda verilmektedir.

Bu sabah Yüzbaşı Gökhan, koğuşu ziyaret etti.

Ezan sesinden etkilenen bir Hristiyan, din değiştirme kararı aldı.

Bu sene not ortalaması 3,35 olarak hesaplandı.

Türkçe ve matematikte toplamda 2’şer yanlışı var.

Nihayet kaynanası ile barışmışlar.

Bu pantolonun açık mavi rengini her yerde aradım.

Elektrik faturasını ödemek için PTT’ye gitti.

Durumu patrona da anlattım.

Bana da Yemek ayırdınız mı?

 


Web Tasarım