XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Dış Politikası

XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Dış Politikası

18. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin genel siyaseti, Kar­lofça ve İstanbul antlaşmaları ile kaybedilen yerleri geri almaktır.Kaybedilen top­rakları geri almak için Venedik, Avusturya ve Rusya ile savaşılmıştır.Kaybedilen yerler geri alınamadığı gibi yeni toprak kayıpları da yaşanmıştır.Ancak Lehistan’a toprak verildiği halde Lehistan’la savaşılmamıştır.Bu durumun temel ne­deni Lehistan’ın Osmanlı ve Rusya arasında tampon bölge olmasındandır.

Ayrıca Doğu’da İran’la, bu yüzyılın sonuna kadar dos­tane bir ilişki içinde bulunulan Fransa ile de 1798’de savaşılmıştır.Bu dönemde Batı tarzında ilk ıslahatlar da yapılmıştır.

18. ve 19. yüzyılda Yeniçeri isyanları ve iç karışıklıklar ile mücadele eden Osmanlı Devleti, Avrupalı Devletlere karşı farklı bir politika izlemiştir.Bu politika doğrultusunda varlığını 90 yıl daha sürdüren Osmanlı Devleti, Mondros Antlaşması imzalandıktan sonra fiilen sona ermiştir.


Web Tasarım