Vestfalya antlaşması Nedir?

Vestfalya antlaşması Nedir?

Vestfalya antlaşması

Westphalia Antlaşması Nedir?

Westphalia Antlaşması tek bir antlaşma olmayıp Osnabrück Antlaşması ve Münster Antlaşmasını da kapsayan Westphalia Barışı olarak tarihe geçmiş olan bir antlaşmadır.Westphalia antlaşması, Otuz Yıl Savaşları ve Seksen Yıl Savaşları sona erdiği bir dönemde Ekim ve Mayıs aylarında 1648 tarihlerinde imzalanmış olan bir antlaşma olma özelliği taşımaktadır.

Westphalia Antlaşması Kimler Arasında Gerçekleştirilmiştir?

Westphalia barışı olarak da tabir edilen antlaşma 24 Ekim ve 15 Mayıs aylarında 1648 senesinde Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu, diğer Alman prensleri, Fransa, İspanya, İsveç ve Hollanda Cumhuriyeti temsilcileri arasında imzalanmış olan bir antlaşmadır. İspanya ve Fransa arasında 1659 tarihinde imzalanmış olan Pyrenees Antlaşması da bu antlaşmanın içine dahil edilmektedir. Westphalia adıyla anılan bu barış tarihçiler tarafından modern çağın başlangıcı olarak tabir edilmektedir.

 

Westphalia Antlaşması Tarihi ve Özeti

 

Vestfalya Antlaşması olarak da ifade edile Westphalia Antlaşması imzalanmadan önce Arupa’da otuz yıl savaşları devam etmekteydi. Bu savaşlar çok sayıda Avrupa devletinin ekonomik yönden yıpranmasına sebep olmaktaydı. Bu denli olumsuz etkiye sahip olan otuz yıl savaşları Avrupalı devletleri barış yapmaya mecbur bırakmaktaydı.

Bu bakımdan Westphalia Antlaşması, Avrupa’da ki güç dengesini önemli ölçüde değişikliğe uğratan tarihi antlaşmalardan biri olmuştur. Devam etmekte olan savaşların ardından İsveç ve Fransa arasında barış müzakereleri başlamıştır.Almanya’nın Hamburg şehrinde yapılan barış müzakereleri neticesinde bu iki devlet barış antlaşmasına imza atmıştır.

Münster ve Obrastruck şehirlerinde her iki devlet bir araya gelmiştir. Bu dönmede İsveç, diğer Avrupalı devletlerin de bu barış müzakeresine katılmasını istemekteydi. İsveç’in göstermiş olduğu çabalar sayesinde diğer Avrupalı devletlerde yavaş yavaş bu kongreye dahil olmuştur.İlerleyen süreçte savaşan diğer ülkelerin de katılım göstermesiyle bu müzakere daha da genişlemiş ve bir Avrupa kongresi haline gelmiştir.

Avrupalı devletler bu kongre sürecinde siyasi çıkarlarının yanı sıra önemli olan dini sorunları da görüşmektelerdi.Bu durum neticesinde sürekli olarak kongrede taraf değişiminin ortaya çıkmasına sebep olmaktaydı.Gerçekleştirilen bu barış müzakereleri toplamda 3 yıl boyunca devam etmiştir.3.Yıl sonunda ise Münster şehrinde Vestfalya barış antlaşması 15 Mayıs 1648 yılında imzalanmıştır.

Westphalia antlaşması, uluslararası alanda büyük öneme sahip olan bir antlaşma olarak tarihteki yerini almıştır. Antlaşmanın maddeleri ise şunlardır:

Bremen bağımsız bir şehir ilan edilecektir.

Antlaşmaya taraf olan devletlerin tümü, Augsburg barışını tekrardan tanıyacaktır.

Ticari sınırlar tekrardan yapılacak olan antlaşmayla belirlenecek ve ticari ağlar genişleyecektir.

Bölgede yer alan her prens kendi bölgesi için en doğru dini hükümlere karar verecektir.

Alman prensleri Kutsal Roma Cermen imparatorluğuna aykırı olmayacak bir biçimde başka ülkelerle barış antlaşması yahut diğer antlaşmalara girişebilecektir.

Hrıstiyanlık inancına sahip olan bireyler kendine uygun görmediği mezheplerin haricinde kilisenin güvencesi altında olmak şartıyla kamusal alanlarda özel ibadetlerini gerçekleştirebilecektir.

Westphalia Antlaşması Önemi

Westphalia antlaşması, modern çağın bir başlangıcı olarak kabul görmektedir. Bu bakımdan oldukça büyük bir anlam ifade etmektedir.

Westphalia Antlaşması Sonuçları

Westphalia antlaşmasının imzalanmasıyla birlikte otuz yıl savaşları ve seksen yıl savaşları bitmiştir.Westphalia antlaşmasıyla beraber dini meseleler de çözülmüştür.Bu sayede Avrupa’da yaşanan dini karışıklık ve imtiyazlar son bulmuştur.Ticaret ağları da tekrardan bu antlaşmayla beraber kurulmuştur.

 

 


Web Tasarım