Veda Hutbesi Nedir?Veda Hutbesi Hakkında Bilgi

Veda Hutbesi Nedir?Veda Hutbesi Hakkında Bilgi

Peygamber efendimizin Vedâ Haccında 124.000’den fazla Müslümana yaptıkları vâz ve nasîhatlar.Peygamberimizin Allahü teâlâ tarafından insanlara, doğru yolu göstermek için görevlendirilmelerinden sonra mübârek ağızlarından çıkan her söz, mânâ ve hakîkatler yönünden beşeriyete birer rehberdir.

Veda hutbesi, Hz. Peygamberin hicri takvime göre 10. yılda yaptığı son hutbedir.Hz.Peygamber son olarak yerine getirdiği veda hutbesinde bu hutbenin son hutbe olduğunu ve bir daha hac edemeyeceğini bildirmiştir.Bu hutbe ile birlikte Hz. Peygamber vefatının yakın olduğunu da tüm Müslüman alemine de bildirmiştir.Veda hutbesi ilk bakıldığında tek bir hutbe gibi görülse de gerçek anlamda bu hutbe Arafat’ta, Mina’da ve sonra yeniden Mina’da olmak üzere arife günü bayramın 1. ve 2. günlerinde parça parça olarak yerine getirilmiştir.

Veda hutbesi farklı yerlerde yerine getirildiği için birçok kesim tarafından farklı farklı yorumlanmıştır.Hutbenin farklı yerlerde yerine getirilmiş olması bir hutbeye şahit olanın diğer hutbelerden haber alamamasından dolayı farklı yorumlamalar ortaya çıkmıştır.Daha sonra bu karışıklığa son vermek için üç farklı zamanda yapılan bu hutbeler bir araya getirilerek karışıklığa son verilmiştir.

Veda Hutbesi 

Peygamber Efendimiz tarafından değinilen konular büyük ölçüde günümüze kadar ulaşmıştır.

Bütün Müslümanlar Kardeştir: Bu madde ile birlikte İslam dinine göre tüm insanların kardeş olduğu ve birbirilerini korumakla görevlendirildiği belirtilir. Hz. Muhammed bu konu üzerinde özellikle durmuştur.

Riba Ayağımın Altındadır: Riba günümüzde faizcilik ve tefecilik olarak bilinir.Bunu da en büyük günahlardan biri olarak kabul etmiştir. Emek verilmeden elde edilen kazancın haram olduğu üzerinde durmuştur.

Tüm İnsanlar Eşittir: Hz. Muhammed tüm insanların eşit olduğunu ve Hz.Adem’den geldiklerini belirtir.Herkesin topraktan yaratıldığını belirtmiştir.

Veda Hutbesi Nedir? Veda Hutbesi Tam Metni Ve Önemi
Veda Hutbesi

Zina Haramdır: Zinanın haram olduğu ve aile, toplum yaşamına uygun olmadığını söylemiştir. En büyük günahlardan biri olarak göstermiştir.

Müslümanların Can ve Mal Güvenliği Koruma Altındadır: İslam’ın olduğu hiçbir yerde kimsenin kimsenin canına kast etmeyeceği üzerinde durulmuştur.Helal yolla kazanılan her mal koruma altına alınmıştır.

Kan Davaları Kaldırılmıştır: İnsanların arasındaki anlaşmazlıklara her zaman adalet ile hükmeden Peygamber Efendimiz cahiliye döneminden gelen bir adet olan kan davasını da kaldırmıştır.

Peygamberimizin Veda Hutbesinin Önemi

Veda Hutbesi yalnızca Müslümanlara değil aynı zamanda tüm insanlığa verilen mesajları kapsar. Her maddesi hala günümüzde geçerliliğini korumaktadır.İnsanların temel hak ve özgürlüklerini de içine alan bu hutbe İslam dünyasında son derece büyük bir öneme sahiptir. Hutbe içindeki evrensel mesajlar aşağıda sıralanmıştır:

Herkesin canı, malı ve namusu tecavüzden korunmuştur: Hz. Muhammed Veda Hutbesi’nde Kuran’ı Kerim’de de bol bol geçen kul hakkının ve tecavüzün yanlışlığını vurgulamıştır.Ve herkesin korunduğunu belirtmiştir.

Kimsenin kimseye zarar vermeye hakkı yoktur: Ne sebeple olursa olsun bir başkasına zarar vermenin kabul edilemeyeceğini belirten bu madde, evrensel maddelerden birisidir.

İnsanlar ırk ve renk farkı olmaksızın eşittir: Irkçılık geçmişten günümüze dünyaın en büyük sorunlarından birisi olmuştur.Hz. Muhammed bütün ırkların eşit olduğunu, kimsenin bir diğerinden üstün olmadığını Veda Hutbesi’nde de belirtmiştir.

Kadınlara iyi muamele edilmelidir ve mal mülk konularında onların da şahsi tasarruf hakları vardır: Kuran’ı Kerim’in indirildiği yıllarda kadınlar erkeklerden aşağıda görülüyordu.Hatta bazı rivayetlere göre, doğan kız çocukları diri diri gömülerek ölüme terk ediliyordu.

Hz. Muhammed kadınların haklarına riayet edilmesi gerektiğini vurgulamıştır.

 


Web Tasarım