Ünlü Harfler Nelerdir Ve Kaç Tanedir? Türkçe’de Ünlü Harflerin Özellikleri Nelerdir?

Ünlü Harfler Nelerdir Ve Kaç Tanedir? Türkçe’de Ünlü Harflerin Özellikleri Nelerdir?

Alfabemiz 29 harften oluşur. Bu harflerden 8’i ünlü, 21’i ünsüzdür. Sesli harf adıyla da bilinen ünlü harfler kendi içerisinde yumuşak, sert, ince, kalın olmak üzere dörde ayrılır.

Ünlü ve ünsüz harflerin en önemli farklı söylenişlerindeki farklılıktır. Ünlü harfler sesli olduğu için tek başına hece olabilirler. Türkçede ünsüz harflerin ek ve hece olabilmesi içinse sesli harflerle birlikte kullanılmaları gerekir.

Ünlü Harfler Nelerdir Ve Kaç Tanedir? Türkçe'de Ünlü Harflerin Özellikleri Nelerdir?
Ünlü Harfler Nelerdir Ve Kaç Tanedir? Türkçe’de Ünlü Harflerin Özellikleri Nelerdir?

Ünlü Harfler Nelerdir?

a – A

e – E

ı – I

i – İ

o – O

ö – Ö

u – U

ü – Ü

Ünlü Harfler Konu Anlatımı

1- Ünlü harfler kendi içerisinde düz ve yuvarlak olmak üzere ikiye ayrılır.

1.A – Düz ünlü harfler:

A, E – I – İ

Not: Düz ünlü harfler, daha kolay söylenebildiği için birçok kelimede hece olarak da kullanılır.

A – Dam

E – Lem

İ – Pek

A – Lem

A – Sır

1.B – Yuvarlak ünlü harfler:

O – Ö – U – Ü

Not: Yuvarlak ünlü harfler genellikle iki heceli kelimelerde yer alır.

Or – Du

Ür – Dün

Öğ – Re- Ti

Ök – Se

2- Sesli harfler ikiye ayrılır: ”Kalın sesli harfler” – ”İnce sesli harfler”

1.A – İnce Sesli Harfler

Türkçede noktalarla yazılan üç sesli harf vardır. Üçü de (i, ö, ü) ince seslidir. Bunun dışında ”e” harfi de ince sesli harfler arasında yer alır.

1.B – Kalın Sesli Harfler

Kalın sesli harfler de dört tanedir.

A – I – O – U

3- Ünlü harfler tek başına hece olabilir:

(A): Ayakkabı: A- yak – ka – bı

(E): Edirne: E- dir – ne

(I): Işık: I – şık

(İ): İnek: İ- ne – ğin

(O): Oraya: O – ra – ya

(Ö): Ödev: Ö – dev

(U): Umut: U- mut

(Ü): Üzüm: Ü- züm

4- Büyük ünlü uyumunda harflerin ses uyumuna bakılır. Hem ince hem de kalın sesli harflerin kullanıldığı kelimeler büyük ünlü uyumu kuralına uymaz.

Ateş Böceği

İki kelimeden oluşan Ateş Böceği tamlamasındaki her iki sözcük de büyük ünlü uyumu kuralına uymaz.

Ateş – A harfi – kalın sesli

E harfi – ince sesli

Böceği – Ö harfi – kalın sesli

E- İ – ince sesli

Büyük ünlü uyumu kuralına uymayan diğer kelimeler:

Kitaplık

Gazete

Berbat

Çorba

Yeşil

Ünlü Harfler Örnekler

Ünlü harfleri 8 tanedir. Alfabenin ilk harfi olan A, ünlü harflerin ilkidir. Diğerleri E, I, İ, O, Ö, U, Ü’dür.

Not: Özel adların tamamında ünlü harfler büyük yazılır.

Edirne

Adıyaman

Ahmet

Urfa

Ünlü Harfler Örnek Cümleler

1- Bahar gelince ağaçlar çiçek açtı.

Bahar – a, a

Gelince – e, i, e

Ağaçlar – a, a, a

Çiçek – i, e

Açtı – a, ı

2- Merhaba, nasılsın bugün?Merhaba: e,a, a

Nasılsın: a, ı, ı

Bugün: u, ü

Ünlü Harflere Örnekler
Ünlü Harfler Örnekleri

 

Ünlü Harfler Örnek Sorular ve Cevapları

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde sadece düz ünlü harfler vardır?

a) Şoför – Uzun

b) Duvar – Müzik

c) Işık – Ağaç

d) Ödev- Etraf

Diğer şıklarda yer alan kelimelerden biri ya da iki tanesinde düz – yuvarlak ünlüler kullanılmıştır.

Hem ışık hem ağaç kelimesinde sadece düz ünlü harfler yer alıyor.

Doğru Cevap – C

 


Web Tasarım