Truman Doktrini Nedir?

Truman Doktrini Nedir?

Truman Doktrini Nedir?

ABD, soğuk savaş döneminde yapmış olduğu hamleler neticesinde Rusya’ya karşı bir önlem almak istemiştir.

Truman Doktrini

Rusya’nın ülkemizdeki boğazları geçirmek ya da sıcak denizlere inmek istemesinde karşın 12 Mart 1947 yılında Truman Doktrini açıklanmıştır.

Dönemin ABD başkanı olan Harry S. Truman tarafından açıklanan doktrine göre Rusya, Türkiye ve Yunanistan’a kominizim üzerinden baskı yapmaktaydı.Bu baskının ortadan kaldırılması için ise Türkiye ce Yunanistan’a yardım edilmeliydi.

Truman Doktrini Neden Önemli

Truman Doktrini önemi elde edilen maddi kazanç neticesinde Türkiye’nin gelişmişlik seviyesine katkıda bulunulmuş olmasıdır.Yardımlar neticesinde Türkiye 100 milyon dolar elde etmiştir.Bu kapsamda Yunanistan’a ise 300 milyon dolar verildiği bilinmektedir

Verilen yardımlar sonrasında Yunanistan ve Türkiye’den komünizm içerikli olan uygulamalardan ve sistemlerden tamamen kurtulması istenmiştir.Böylece Rusya’ya karşı daha güçlü iki devlet oluşturulmaya çalışılmıştır.ABD kendi politikaları gereği gerçekleştirmiş olduğu hamleler neticesinde Türkiye’nin de dönem şartlarına göre daha güçlü hale gelmesine yardımcı olmuştur.

Truman Doktrini Nedir?

Truman Doktrini Sonuçları Nelerdir?

Türkiye’nin ekonomik kalkınma hızını artıracak olan maddi gelirlerden söz edilmektedir.

Sonraki dönemlerde kendini gösterecek olan Marshall Planı için bir temel de oluşturmuştur.

Yunanistan’da gelişme göstermiştir.

Truman Doktrinin sonuçları soğuk savaş döneminin resmiyet kazanması ile son bulmaktadır.Bu aşamadan sonraki hamlelerin tamamı soğuk savaş stratejileri içerisinde bulunmaktadır.


Web Tasarım