Temel değerler nelerdir?

Temel değerler nelerdir?

Toplumu birleştiren birçok temel değer vardır.Bu ögeler din, kültür, vatan millet sevgisi, dini ve milli bayramlar, önemli gün ve geceler olarak sıralanabilir.Özellikle tarihi birliktelik milli değerleri canlı tutan değerler olarak görülmektedir.

Toplumu Birleştiren Temel Değerler

Vatan, millet, bayrak sevgisi temel değerleri güçlendiren özelliktedir.Toplumu birleştiren ve bir arada tutan temel bazı değerler vardır.Bu değerler milli ve dini değerler, peygamber sevgisi, vatan, millet, bayrak sevgisi, tarih bilinci, ortak tarih ve kültür anlayışı olarak sıralanabilir.Toplumu bir arada tutan ve toplumun gelişerek ileri gitmesini sağlayan herhangi bir sıkıntı da toplumu bir arada tutan değerlerdir.Bu sebeple toplumu birleştiren temel değerler toplumlar için hayati önem taşır.

Toplumu birleştiren temel değerler toplumlar için hayati önem taşır.

Din

Sözlük anlamıyla yol ve gidişat olarak görülmektedir.Terim anlamı ise aklı başında olan insanların yani istek ve arzuları ile hem dünya hem ahiret hayatında huzura kavuşturan ilahi kanunlar olarak görülmektedir.Din toplumlara bireysel ve toplumsal anlamda yol göstericidir.

İslam dini Müslümanları bir arada tutan en önemli bağdır. İslam dini içerisinde sevgi, saygı, adalet, sorumluluk, dürüstlük, güvenilirlik, yardımseverlik gibi birçok farklı ifade bulunmaktadır.Bu sayede İslam dini insanlığı huzur ve güvene çağırır.İslam dinine inanan bu dini benimseyen kişiler doğruluktan ayrılma dürüst, yardımsever yoksula ve düşmüşe yardım eden kişiler olarak görülür.

Peygamber Sevgisi

Toplumu bir arada tutan diğer bir özellik ise Peygamber ve Ehlibeyt sevgisidir.Peygamber sevgisi İslamiyet’in çok zor şartlardan geçerek bizlere kadar ulaştıran ve yaşadığı her anı ile Müslümanlara örnek olan Peygamber Efendimizin önemi çok büyüktür.Peygamber’e saygı ve sevgi İslam Dininin olmazsa olmaz bir özelliğidir.

Vatan Ve Millet Sevgisi

İnsanların iyi günde ve kötü günde bir araya gelmelerini sağlayan en önemli özelliklerden bir tanesi de Vatan ve Millet sevgisidir.Vatan kişinin değerlerini inancını düşüncelerini özgürce yaşayabileceği yer olarak tanımlanmaktadır.

Vatanımız için binlerce yıldır yüzlerce savaş yapılmış ve bu vatana sahip olabilmek için tonlarca kan dökülmüştür.Bu sebeple Vatan hepimiz için çok önemli bir kavramdır.Vatan sevgisi insanları bir arada tutan en önemli kavramlardan bir tanesidir.Milletleri bir arada tutan en önemli değerlerden bir tanesi de milliyetini sevmektir.Vatan ve millet sevgisi aynı zamanda kişinin sorumluluklarını yerine getirmesi ile de önemli bir kavramdır.

Bayrak Sevgisi

Türk bayrağı üzerinde hilal ve yıldızın bulunduğu zemini kırmızı renkli olan bayraktır.Bayrağımız rengini şehitlerimizin kanından almışken üzerindeki Hilal İslam Dinini temsil eder.Bu sebeple Türk Bayrağı bağımsızlık sembolü iken aynı zamanda manevi değerleri çok yüksek olan önemli bir değerdir.

Bu sebeple Türk bayrağına duyulan sevgi ve saygı hiç bitmeyecek bir kavram olmalıdır.Türk Bayrağı’nın oluşması sıradan bir bayrakmış gibi kabul edilemez.Bayrak üzerine bağımsızlık için binlerce askerimizin kanı dökülmüş, yüzyıllarca bağımsızlık vatan için savaşılmıştır.Bu sebeple manevi değeri çok yüksektir.

Atalarımız vatanı bize emanet etmek için hep birlikte can vermiş ve düşmanla göğüs göğse çarpışarak Bu vatanı bizlere hediye etmiştir.Bizim amacımız bu vatanı birlik ve beraberlik içerisinde korumak vatanımıza sahip çıkmaktır.


Web Tasarım