Takva nedir ve örnekleri?

Takva nedir ve örnekleri?

Takva nedir ve örnekleri?

“Dinin emir ve tavsiyelerine uyma, haram ve günahlardan kaçınma hususunda gösterilen titizlik” manasına geldiği belirtilebilir.

Kur’an-ı tefsir eden kimseler takva kelimesinin en yalın haliyle “Allah’tan korkan” anlamına geldiğini belirtmişlerdir.Genel olarak din konusunda hassas davranan Allah korkusunu ve sevgisini önemseyen kimselere takva sahibi denilmektedir.Bu kapsamda takvanın ne anlama geldiğini merak edenlere “Allah bilinci, Allah’a karşı sorumluluk bilinci” sahibi olmak ile eş değer denilmektedir.Takva sahibi kimseler günah ve kötü olan her şeye sırt dönüp hayır ve iyiliği önemserler.

Takva Sahibi Olmak Ne Demek?

Takva sahibi olmak ne demek? Diye merak edenlere Peygamber efendimizin (SAV) şu hadisini söylemek mümkündür; “İnsanlardan bana en yakın olanlar, kim ve nerede olursa olsun Allah’a karşı takva sâhibi olan haramlardan kaçıp helal olanları tavsiye eden kimselerdir.”

Takva Anlamı

Takva anlamı merak edilen bir konudur.Takva anlamı Allah korkusu içinde haramlardan uzak durup iyilik ve güzelliği tavsiye etmek olabilir.

Takva nedir ve örnekleri?

Takva Nedir?

Takva nedir? diye merak edenlere Allah korkusu içinde haramlara sırt çevirmek ve iyiliği emretmek diyebiliriz.

Takva ile İlgili Ayetler

Takva Kur’an-ı Kerim’de de geçen bir konudur. Takva ile ilgili ayetler 17 tanedir. Bunlardan biri “Allah takva sahibi olanlarla beraberdir (el-Bakara 2/194)” Bir başka ayet-i kerime de ise “Eğer mümin iseniz Allah’a karşı takva sahibi olunuz (el-Mâide 5/11, 57, 88)” denilmiştir.Görüldüğü üzere Kur’an-ı Kerim takvanın önemli bir durum olduğunu açıkça belirtmektedir.İslam dinini en doğru şekilde yaşayabilmek için mutlaka kişinin takva sahibi olması gerekir.Takva sahibi kimselerin belli özellikleri vardır.

 


Web Tasarım