Suriye-Filistin Cephesi 

Suriye-Filistin Cephesi

1.Dünya Savaşı sırasında itilaf ve ittifak devletleri farklı farklı cephelerde savaşmışlardır.Bu savaşlar yıllar içerisinde tarih sayfalarında yerini alırken taarruz, savunma ve yardım cepheleri olarak adlandırılmıştır.

Sina ve Filistin Cephesi tarafları Osmanlı, Avusturya – Macaristan ve Alman İmparatorluğu’nun karşısındaki Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya ve Hicaz olmuştır.Bu cephenin açılma nedeni Alman İmparatorluğu’nun isteğidir ve savaş kesin bir şekilde Britanya İmparatorluğu’nun galibiyeti ile sonuçlanmıştır.

SİNA VE FİLİSTİN CEPHESİ TARAFLARI

Sina ve Filistin cephesinde Osmanlı İmparatorluğu, Alman İmparatorluğu ve Avusturya – Macaristan İmparatorluğu’nun karşısında Britanya İmparatorluğu, İtalya, Hicaz ve Fransa savaşmıştır.Bu savaş sırasında İttifak Devletleri ordularına Cemal Paşa, Mustafa Kemal Paşa, Ali Fuat Cebesoy, Mersinli Cemal Paşa, Fevzi Paşa, Refet Paşa, İsmet Paşa, Friedrich Kreß von Kressenstein, Gustav von Oppen Erich von Falkenhayn ve Otto Liman von Sanders komutanlık yaparken İtilaf Devletleri ordularını ise Sir John Maxwell, Edward Bulfin, Archibald Murray, Edmund Allenby, Harry George Chauvel, Philip Chetwode, Sir Edward Chaytor, Emir I. Faysal ve Thomas Edward Lawrence komuta etmiştir.

SİNA VE FİLİSTİN CEPHESİ NEDENLERİ

Sina ve Filistin Cephesinin açılmasının 2 büyük sebebi bulunmaktadır.Bu nedenlerin ilki Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırları içerisinde bulunan Arap halkı kışkırtan İngilizlerin Arapların yoğun bulunduğu bölgeleri nüfuzları içine eklemek için saldırıya geçmeye çalışmasıdır.İkinci neden ise Britanya İmparatorluğu’nun Irak ve Süveyş cephelerinde yenildikten sonra Suriye sınırına çekilen Osmanlı İmparatorluğu’nun ordularını bu alandan tamamen çıkartmak istemesidir.

SİNA VE FİLİSTİN CEPHESİ SONUÇLARI

Osmanlı İmparatorluğu’nun orduları 1915 senesinde Sina ve Filistin Cephesinde Birinci Kanal Harekatı’nı gerçekleştirmiştir.1916 senesinde ise İkinci Kanal Harekatı, Romani Muharebesi ve Megdaba Muharebesi yapılmıştır. Cephe kapanmadan önce 1917 yılının içinde ise Rafa Muharebesi ve Ramallah Muharebesi düzenlenmiştir.

Sina ve Filistin Cephesi, Alman İmparatorluğu’nun isteği üzerine açılmış ve Britanya ordularının zaferi ile sonuçlanmıştır.Bu cephenin sonuçları ise şu şekilde sıralanabilir;

Mustafa Kemal Paşa’nın komutası altında olan 7. Kolordu’nun İtilaf Devleti ordularına karşı direnmesi ile beraber bir süre sonra yapılacak olan Misak-ı Milli’de yer alan Suriye sınırlarının belirlenmesine neden olmuştur.

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve Mustafa Kemal’in İstanbul’a çağırılması sonrasında Britanya Krallığı, Suriye’yi ele geçirmeyi başarmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu, Arap yarımadasında yer alan neredeyse bütün topraklarını kaybetmiştir.

SİNA VE FİLİSTİN CEPHESİ ÖZELLİĞİ

Sina, Surive ve Filistin bölgesinde açılmış olan Sina ve Filistin cephesinin özelliği, Britanya İmparatorluğu’nun kesin zaferi ile kapanması ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Arap yarımadası bölgesinde bulunan neredeyse bütün topraklarını kaybetmesidir.Bu cephe için Alman İmparatorluğu’nun düşüncesi ise Osmanlı’nın Süveyş Kanalı’nı ele geçirmesi ve Mısır’ı tekrar hakimiyet altına almasıdır.Bu sayede Britanya Krallığı’nın Uzak Doğu’da yer alan sömürgeleri ile iletişiminin kesilmesi amaçlanmıştır.

OSMANLI DEVLETİ SİNA VE FİLİSTİN CEPHESİNDE KİMLERLE SAVAŞMIŞTIR?

Osmanlı Devleti, Sina ve Filistin Cephesinde Britanya İmparatorluğu, Hicaz Emirliği, İtalya ve Fransa orduları ile savaşmış; bu savaşlar sonucunda ise Sina ve Filistin Cephesini kaybetmiştir.

MUSTAFA KEMAL FİLİSTİN CEPHESİNDE HANGİ GÖREVİ ÜSTLENMİŞTİR?

Filistin cephesinde Mustafa Kemal Paşa’nın görevi, Alman bir general olan Otto Limon von Sanders’ın komutası altındaki Yıldırım ordularının bir kolu olan 7.Kolordu’nun komutanlığını yapmaktır.Mustafa Kemal Paşa, 7. Kolordu ile beraber Halep’in kuzey tarafında bir savunma hattı kurmuş ve bu hat yardımıyla Britanya ordularını durdurmuştur.

 


Web Tasarım