Sözcükte Anlam Nedir?Sözcükte Anlam Konu Anlatımı

Sözcükte Anlam Nedir?Sözcükte Anlam Konu Anlatımı

Sözcüklerde anlam birçok değişik yapı üzerinden ele alınmaktadır. Bu yapı ile beraber taşımış olduğu anlam eşliğinde farklı yerlerde kullanılır.

Kelimeler taşımış olduğu anlamlara bağlı olarak farklı biçimlerde ön plana çıkmaktadır. Özellikle bunlar gerçek anlam başta olmak üzere yan anlam gibi birçok yapıya sahiptirler. Bu yapılar üzerinden ele alınan kelimeler değişik alanlarda değerlendirmeleri yapılmaktadır. Böylece tek başına veya cümle içerisinde amaca uygun olarak kelimeler anlamı üzerinden kullanım yapılır.

Sözcükte Anlam Nedir?

Sözcükte Anlam taşımış olduğu yapı itibariyle farklı yerlerde değerlendirilen anlamı üzerinden ifade edilmektedir. Örneğin bir kelimenin sözlükteki ilk anlamı gerçek anlam olarak ifade edilir. Sözcük anlamı üzerinden bağlantılı şekilde sonra da kazandığı anlam ise yan anlamdır. Aynı zamanda birçok değişik alan üzerinden kavram şeklinde ele alınmış hali terim anlam olarak bilinmektedir. Bunlar içerisinde edebiyat, felsefe, Sinema ve bilim gibi birçok alan ön plana çıkmaktadır. Bu şekilde daha birçok değişik anlamı ile beraber sözcük üzerinden farklı yapılarda kullanım olanağı gerçekleşir.Harflerin bir araya gelerek bütün oluşturduğu kelimeler, bu şekilde değişik anlamları ile beraber sözcükte bütünlük meydana getirir.

Sözcükte Anlam Nedir?Sözcükte Anlam Konu Anlatımı
Sözcükte Anlam Nedir?Sözcükte Anlam Konu Anlatımı

Kelimede Anlam Konu Anlatımı

Sözcükte anlam aynı zamanda kelimede anlam şeklinde ifade edilebilir. Kelimenin taşımış olduğu anlamı ile beraber amaca uygun farklı şekillerde kullanılması olarak tanımlamak mümkün. Özellikle binlerce yıl içerisinde sesleri düzenli bir hale gelmesi, farklı şekillerin oluşturulması ve bu şekil üzerinden harflerin ortaya çıkması kelimeleri meydana getirmektedir. Böylece kelimeler cümle içerisinde taşımış olduğu farklı anlamlar ile beraber belli bir ifadeyi sunar. Bu sebepten dolayı kelime üzerinden anlam konusunda farklı yapıları olduğunu söylemek mümkündür.

Gerçek anlam

Yan anlam

Mecazi anlam

Terim anlam

Ad aktarması

Dolaylama

Soyut ve somut anlam

Güzel adlandırma

Yukarıda verilen yapılar anlam bakımından cümleleri oluşturan unsurlardır. Bu konuda kelimenin taşımış olduğu anlam ile beraber cümle üzerinden kullanım gerçekleşir. Tabii anlam bakımından bu şekilde öne çıkması ile beraber, aynı zamanda anlam ilişkisi bakımından da birtakım ifadeler sunar.

Eş anlamlı sözcükler

Eş sesli sözcükler

Zıt anlamlı sözcükler

Yakın anlamlı sözcükler

Yukarıda verilen anlam ilişkisi bakımından öne çıkan sözcükler ile beraber, cümlede anlatılmak istenen durum daha zengin biçimde değerlendirilir. Yani kelimenin taşımış olduğu anlam eşliğinde farklı cümlelerde arka arkaya kullanım olanağı verebilir. Aynı zamanda bir kelimenin tam tersini ifade etmek için de değerlendirildiğini söylemek mümkün. Bu yönüyle önemli bir yere sahip olduklarını ifade etmek gerekir.

Sözcükte Anlam Nedir?
Sözcükte Anlam Nedir?

Sözcükte Anlam Örnekleri

Anlam bakımından ele alındığı vakit bir sözcük gerçek anlamı, mecazi anlamı, yan anlama gibi birçok değişik yapı üzerinden ele almamız gerekmektedir.

Ayağım gerçekten çok yandı. (Gerçek anlamı)

Yaptıkların yüzünden baban sana çok kızacak yandın. (Yan anlam)

O kıza gerçekten yanık olduğunu açıklaman gerekir. (Mecazi anlam)

Görüldüğü gibi bu şekilde birçok farklı örnek ile beraber anlam bakımından farklı biçimlerde ifade etmek gerekir. Tabii bununla beraber anlam ilişkisi üzerinden de kelimeler öne çıkar.

Ben sarı rengi çok severim.

Ben kırmızı rengi çok severim.

Yukarıda verilen cümlede zıt anlamlı şekilde kelimeler kullanılmaktadır.

Benim ismim Ahmet.

Benim adım Ahmet.

Bu defa yukarıda eş anlamlı kelimeler üzerinden anlam ön plana çıkmıştır. Verilen bu örnekler daha fazla olabilir. Böylece kelime üzerinden anlam ile beraber cümleler daha etkin bir şekilde ortaya çıkmaktadır.


Web Tasarım