Sıfat (Ön Ad) Konu Anlatımı 

Sıfat (Ön Ad) Konu Anlatımı

Sıfat Nedir? Sıfat Çeşitleri Ve Özellikleri Nelerdir? Sıfatlar (Ön Ad) Konu Anlatımı Ve Örnekleri

Türkçe Dil Bilgisinde sıfat önemli bir yere sahiptir. Sıfat aynı zamanda ön ad olarak ta bilinmektedir. Varlıkları tanıtma ve tanımlama da büyük rol oynamaktadır. Bu nedenle de Türkçe Dil Bilgisi konuları içerisinde yer alan en önemli konulardan birisidir.

Sıfat Türkçeye hakim olmak için bilinmesi gereken bir konudur. Tüm sınavlarda sıfat soruları yer almaktadır. Sıfat ( ön ad) varlıkları karşılayan kelimelerin önüne gelerek kullanılmaktadır.

Sıfat (Ön Ad) Konu Anlatımı
Sıfat (Ön Ad) Konu Anlatımı

Sıfat Nedir?

Sıfat Türkçe Dil Bilgisi konularından birisidir. Sıfat varlıkları daha iyi anlatmaya ve tanıtmaya yarayan sözcük ve sözcük gruplarıdır. Sıfat olan sözcükler isimlerin önüne gelmektedir. İsimlerin durumunu, rengini, şeklini, boyutunu ve sayısını belirtmektedirler. Bu nedenle de nesnelerin en doğru şekilde anlatılmasında oldukça etkili olmaktadırlar.

Sıfat Konu Anlatımı

İsimlerin önüne gelmekte ve isimlerin nitelikleri hakkında bilgi veren sözcükler sıfat (ön ad ) olarak değerlendirilmektedir. Sıfatlar isimleri şekil, durum, renk, sayı ve ölçü/boyut olarak nitelendirmektedir.

Örnek:

Yeşil vadi: Vadinin rengini belirten sıfat ( yeşil )

tahta kalem, Kalemin özelliğini belirten sıfat (tahta )

kalın kitap, eski defter, kirik bardak, çocuk odası, okul çantası, 7 adam, bu masa, birkaç kişi, her akşam vs.

Sıfat Çeşitleri

Sıfat olarak kullanılan kelimeler iki gruba ayrılmaktadır. Bu gruplar şu şekildedir:

Niteleme Sıfatları

Belirtme Sıfatları

A- Niteleme Sıfatları

İsimlerin niteliklerini belirten sıfat sözcükleri niteleme sıfatı olarak adlandırılır. Önüne geldikleri varlıkların; şeklini, durumunu, rengini ve özelliklerini bildirmektedirler. Niteleme sıfatları isime sorulan “Nasıl?” sorusuna cevap vermektedir.

Örnek:

Sonbaharda etraf kurumuş yapraklarla doldu.

Nasıl yapraklar? Kurumuş cevabı sıfat sözcüğü olmaktadır.

Sarı çiçek, mavi deniz, kara bulut vs.

Uyarı

Özel isimlerin sonuna eklenen ve akrabalık, meslek, unvan ve saygı bildiren kelimeler de niteleme sıfatı olmaktadır.

Örnek

Ayşe teyze, Doktor Göktuğ, Ahmet Bey

B- Belirtme Sıfatları

Belirtme sıfatları, isimleri sayı, yer, işaret, soru ve bilgisizlik yönünden nitelendirmektedir. Belirtme sıfatları dört farklı gruba ayrılmaktadır.

B-1) Belgisiz Sıfatlar:

İsimleri sayı ve miktar bakımından net olarak belirleyen sıfatlardır. Birkaç, bir, birçok, çoğu, kimi, bazı, bütün, başka, birtakım, hiçbir, her, herhangi gibi belirsizlik anlamı bulunan kelimelerden oluşan sıfatlardır.

Bu hafta birkaç yere uğramam gerekiyor.

Bugün birçok öğrenci okula gelmedi.

B-2) İşaret Sıfatları

Varlıkları işaret ederek belirten sıfatlara verilen isimdir. İşime sorulan “Hangi?” sorusuna cevap veren sıfat çeşididir.

Bu kitap çok güzel tasarlanmış.

Şu çanta senin mi?

B-3) Sayı Sıfatları

Varlıkları sayı yoluyla belirten sıfatlara verilen isimdir. Dört çeşit sayı sıfatı bulunmaktadır.

1) Asıl Sayı Sıfatları

Varlıkların adetini kesin olarak bildiren sayı sıfatlarıdır. İsime sorulan “Kaç?” sorusuna cevap olmaktadır.

Her akşam 20 sayfa kitap okuyor.

Kırtasiyeden 20 kalem aldım.

2)Sıra Sayı Sıfatları

Önüne geldikleri varlıkların sayısını belirten sıfatlardır. “inci, ıncı” ekini almaktadır.

Bu kelime kitabın beşinci sayfasında yer alıyor.

On ikinci soruyu boş bıraktım.

Sıfat (Ön Ad) Konu Anlatımı
Sıfat (Ön Ad) Konu Anlatımı

3)Kesir Sayı Sıfatı

Varlıkların bir bölümünü ifade eden sıfatlardır. “Kaçta kaç?” sorusuna cevap verirler.

Yüzde yirmi komisyon istedi.

Hisselerinin beşte ikisini sattı.

4) Üleştirme Sayı Sıfatları

Bütünün eşit parçalarını ifade eden, paylaştırma sıfatlarıdır. “Kaçar” sorusunun cevabıdır.

Annesinden yüzer lira aldılar.

Babası çocuklarına birer ev aldı.

B-4) Soru Sıfatları

Varlıkları soru yoluyla niteleyen ve anlamca tamamlayan sıfatlardır.

Yaz tatilinde kaç kitap okudun.

Hangi yöntemi denemelisiniz.

Uyarı

“Hangi?, Kaç?” Sorusunun cevabı soru sıfatlarını vermektedir. “Hangisi?, Kaçı?” Sorularına verilen cevap ise zamir olmaktadır.

Hangi kitap daha güzeldi? Soru sıfatı

Hangisi güzeldi? Zamir (kitabın yerine kullanılmış.)

 


Web Tasarım