Şeyh Bedreddin Kimdir?

Şeyh Bedreddin Kimdir?

Varidat, Camiu’l-fusulin, Letai’fü’l-işarat, Teshil, Meserretü’l-kulüb, Ukudü’l-cevahir, Çerağu’l-fütuh, Nurü’l-kulub eserlerinin yazarı olan Şeyh Bedrettin, 1420 yılında Serez’de idam edilmiştir.

Şeyh Bedreddin, 1359 yılında Edirne yakınlarında bulunan Simavna kasabasında doğdu.Bursa’da dönemin ünlü hocalarından biri olan Koca Mahmud Efendi’den dersler aldı.Daha sonra Konya, Suriye Kahire, Tebriz ve Kazvin’e giderek öğrenimini sürdürdü.Bu sırada Memlük Sultanı Berkuk’un oğlu Ferenc’in hocalığına tayin edilerek kendisine eğitim vermeye başladı. 1397’de şeyh olduktan bir müddet sonra da Anadolu’ya dönerek çeşitli bölgelere seyahatler düzenledi. 1402’de başlayan Fetret Devri sırasında da Edirne’de kendi hükümdarlığını ilan etmiş olan Musa Çelebi tarafından kazasker olarak vazifelendirildi.Ancak Mehmet Çelebi, ülkede düzeni ve asayişi sağlayınca görevinden alınarak İznik’e gönderildi.Bunun üzerine Şeyh Bedreddin, eski müritleri olan Börklüce Mustafa ile Torlak Kemal’in farklı yerlerde faaliyetlerini arttırdıklarını duyunca hacca gitmek bahanesiyle Kastamonu’ya geçmiş, buradan da Karadeniz yoluyla Eflak voyvodasının yanına gitmiştir.Silistre, Dobruca ve Deliorman bölgelerinde de görüşlerini yayarak çok sayıda taraftar kazanmıştır.Daha sonra Osmanlı Devleti’ne karşı bir isyan başlatmıştır.Fakat bu girişiminin sonucunda yakalanarak padişahın bulunduğu Serez’e gönderilmiştir. 1420 yılında da burada idam edilmiştir. 1961’de de kemikleri, Divanyolu’ndaki II.Mahmut Türbesi haziresine defnedilmiştir.

Şeyh Bedreddin Kim
Şeyh Bedreddin

Eserleri

Şeyh Bedrettin’in ölümünün ardından eserlerinin birçoğu gizlenmiş veya kaybolmuştur. Menakıbnameye göre 48, başka kaynaklara göre 38 yapıtı bulunmaktadır.

Varidat, Camiu’l-fusulin, Letai’fü’l-işarat, Teshil, Meserretü’l-kulüb, Ukudü’l-cevahir, Çerağu’l-fütuh, Nurü’l-kulub


Web Tasarım