Sened-i İttifak Nedir?

Sened-i İttifak Nedir?

Sened-i İttifak Nedir?

2.Mahmud dönemi ıslahatları içinde önemli bir yeri bulunan Sened-i İttifak; Türk hukuk tarihinde anayasa niteliği taşıyan ilk belge olarak öne çıkmaktadır.

Sened-i İttifak Hangi Padişah Döneminde İmzalandı?

Önemli bir anayasal belge olarak kabul edilen Sened-i İttifak; Osmanlı hükümdarı 2.Mahmut döneminde imzalanıştır.Merkezi devlet otoritesinin, özellikle taşrada zayıflaması üzerine imzalanan Sened-i İttifak tarihi 29 Eylül 1808’dir.

Sened-i İttifak Kimler Arasında İmzalanmıştır?

1808 yılından imzalanan Sened-i İttifak; 2. Mahmud’un sadrazamı olarak görev yapan Alemdar Mustafa Paşa ile ayanlar arasında imzalanmıştır.

Sened-i İttifak Nedir?

Sened-i İttifak Nedir?

Sened-i İttifak nedir sorusuna cevap aramadan önce, bu anayasal belgenin taraflarından olan ayanların kimler olduğunu öğrenmek yerinde olacaktır.Ayanlar;Osmanlı Devleti’nin eyaletlerinde görev yapan ve devlet için gerek asker gerekse de vergi toplayarak bunları başkente göndermekle görevli olan kişilerdir.Özellikle 18.yüzyıldan itibaren ayanlar, merkezi otoritenin bozulmasını da fırsat bilmişler ve görev yaptıkları bölgede iyice güçlenmişlerdir.

Mahmud’un 1808 yılında tahta geçmesiyle birlikte sadrazam olan Alemdar Mustafa Paşa; taşrada yaşanan bu sorunları çözmek için Anadolu ve Rumeli’de görev yapan ayanlarla İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirilmiştir.Yapılan görüşmelerin ardından, Sened-i İttifak isimi belge hazırlanmış ve padişahın onayına sunulan bu metin, 29 Eylül 1808 tarihinde 2.Mahmut tarafından kabul edilmiştir.


Web Tasarım