Sazlıdere Savaşı tarihi, nedenleri, sonuçları ve önemi nedir?

Sazlıdere Savaşı tarihi, nedenleri, sonuçları ve önemi nedir?

Sazlıdere Savaşı oldukça uzun yıllar sürmüş olan bir savaştır. Bundan dolayı Osmanlı imparatorluğunun sürdürmüş olduğu büyük savaşlardan birisi olarak bilinir.

Sazlıdere Savaşının Nedenleri

Osmanlı’nın Edirne’yi tehdit etmesi.

Bizans ve Bulgar güçlerinin Osmanlı’nın ilerleyişini durdurmak istemesi.

Sazlıdere Savaşı Nedir? 

Sazlıdere Savaşı Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkan fetihlerini hızlandırmak için girmiş olduğu bir savaştır. Bu savaş Balkan fetihlerini hızlandırmış olan bir savaştır. Bundan dolayı savaşın önemi Osmanlı İmparatorluğu açısından oldukça büyüktür. Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselme devirlerinde ki olan savaşlardan bir tanesidir.

Osmanlı imparatorluğu Balkanlar’da ilerlemesini sürdürmek istiyordu. Bunun yolu da Edirne’den geçiyordu. Edirne Balkanlar’a erişmek için en önemli şehirlerden bir tanesidir. Bundan dolayı Balkanlar’da hakimiyeti sağlamak isteyen Osmanlı imparatorluğu Edirne’ye kuşatma gerçekleştirdi. Bizans İmparatorluğu bu savaşa hazırlıksız yakalanmıştı. 1. Murat döneminde fetih hareketlerini hızlandırmış olan Osmanlı İmparatorluğu büyük bir ordu ile Edirne kapılarına dayanmıştı.

Bizans İmparatorluğu da Osmanlı İmparatorluğu’nu egemenliğine bir tehdit olarak görüyordu.Bulgarları da örgütleyerek Edirne’nin savunulması gerektiğine karar verdiler.Bizans İmparatorluğu ilk olarak Osmanlı İmparatorluğu’na ilk hamlede büyük bir direniş gösterdiler. Bu savaş Osmanlı İmparatorluğu açısından kolay olmayacak olan bir savaştı.Çünkü o zamanlar Osmanlı İmparatorluğu Bizans İmparatorluğu’na karşı büyük bir direnişi görünce ilerlemeyi yavaşlatmak zorunda kaldı. Savaş ilan ettikten sonra bu savaş tam 10 yıl sürmüştür. Tam bir meydan muharebesi savaşına sahne olan bu savaşın sonunda Osmanlı İmparatorluğu zafer ilan etmiştir.Zaferin sonucunda Bizans İmparatorluğu ordusu ağır kayıplar vermiş Osmanlı İmparatorluğu da Edirne topraklarını ele geçirerek bu bölgeyi başkent ilan etmiştir.

Sazlıdere savaşı Nerede
Sazlıdere savaşı

Sazlıdere Savaşı Tarihi 

Sazlıdere Savaşı 1361 yılında başlamıştır.Bu savaş 1371 yılına kadar sürmüştür. Toplam 10 yıl sürmüş olan bir savaştır.

Sazlıdere Savaşı Kimler Arasında Yapıldı?

Sazlıdere Savaşı Bizans ve Osmanlı Devleti arasında yaşansa da bu savaş sırasında Bulgar güçleri de Bizans’a destek vermiştir.Tarihte oldukça önemli bir savaş olması Sazlıdere Savaşı’nın detaylı olarak araştırılmasını sağlamaktadır.Uzun yıllar devam eden savaşı Osmanlı Devleti kazanmıştır.Bu savaş aynı zamanda Edirne’nin fethini de beraberinde getirmiştir.

Sazlıdere Savaşı Sonuçları

Bizans’ın elinde bulundurduğu Edirne Osmanlı’ya geçmiştir.

Edirne bu savaş sonrasında Osmanlı’nın başkenti yapılmıştır.

Bizans’a karşı kesin bir zafer kazanılmıştır.

Balkanlar ve Bizans arasındaki bağ kesilmiştir.

Gümülcüne ve Filibe daha kolay alınmıştır.

Balkan Devletleri Osmanlı’nın gücünü gördü.


Web Tasarım