Ribozomal RNA (rRNA) nedir?

Ribozomal RNA (rRNA) nedir?

rRNA: Temel Protein

Ribozomal RNA (rRNA), tüm canlı organizmalarda protein sentezinden sorumlu hücresel mekanizmanın önemli bir bileşenidir.Proteinlerin sentezlendiği hücresel yapılar olan ribozomlarda bulunan rRNA, DNA’da kodlanan genetik bilginin fonksiyonel proteinlere çevrilmesini kolaylaştırmada merkezi bir rol oynar.

Rrna’nın Yapısı:

Ribozomal RNA, yapısal ve işlevsel olarak diğer RNA moleküllerinden farklı olan bir RNA türüdür.Hücre çekirdeğindeki dna’dan kopyalanır ve son olgun formuna ulaşmadan önce bir dizi işleme aşamasından geçer.Bakteriler gibi prokaryotlarda, tek bir rRNA molekülü tipik olarak kopyalanırken, bitkiler, hayvanlar ve mantarlar dahil ökaryotlar birden fazla rRNA türü üretir.

Rrna’nın yapısı, hem sarmal hem de sarmal olmayan bölgelerden oluşan karmaşıktır. Sarmal segmentler ikincil yapılar oluşturur ve üç boyutlu katlanma, rRNA molekülü içinde farklı alanların oluşmasına neden olur.Bu alanlar ribozomun genel mimarisine ve işlevsel yeteneklerine katkıda bulunur.

Rrna’nın işlevleri:

Katalitik Rol: Ribozomal RNA, translasyon işlemi sırasında katalizör görevi görür.Transfer RNA (tRNA) moleküllerinin haberci rna’ya (mRNA) bağlanmasını kolaylaştırır ve amino asitler arasında peptit bağlarının oluşumunu düzenleyerek proteinlerin sentezine yol açar.

Ribozom Yapısı: rRNA, proteinlerle birlikte ribozomun yapısal çerçevesini oluşturur. Ribozom, her biri rRNA molekülleri içeren küçük ve büyük bir alt birimden oluşur.Küçük alt birim, mRNA dizisinin kodunun çözülmesinde rol oynarken, büyük alt birim peptit bağlarının oluşumunu katalize eder.

Ribozomal Peptidil Transferaz Aktivitesi: Peptid bağı oluşumundan sorumlu olan peptidil transferaz aktivitesi, büyük ribozomal alt birim içindeki rrna’ya atfedilir.Bu enzimatik fonksiyon, protein sentezinin uzama aşaması için gereklidir.

rRNA Türleri:

Hücresel bileşenleri boyutlarına ve yoğunluklarına göre ayırmak için yaygın bir yöntem olan ultrasantrifüjleme sırasındaki sedimantasyon hızlarına göre birkaç rRNA türü vardır.Birincil türler şunları içerir:

5S rRNA: Büyük ribozomal alt birimde bulunan 5S rRNA, protein sentezinin başlatılmasında rol oynar.

18S rRNA: Ökaryotlardaki küçük ribozomal alt birimde bulunan 18S rRNA, çeviri sırasında genetik bilginin kodunun çözülmesine katılır.

23S ve 16S rRNA: Bunlar sırasıyla prokaryotların irili ufaklı ribozomal alt birimlerinde bulunur ve protein sentezindeki çeşitli adımlar için çok önemlidir.

rRNA inhibitörleri:

Protein sentezindeki merkezi rolü göz önüne alındığında, rRNA, bakteriyel ribozomları seçici olarak inhibe eden çeşitli antibiyotikler için bir hedeftir.Eritromisin ve tetrasiklin gibi bu antibiyotikler, bakteriyel rrna’nın belirli bölgelerine bağlanarak ribozomun normal işlevini bozar ve bakteriyel protein sentezini inhibe eder. Bu özellik onları bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde değerli kılar.

Sonuç olarak, ribozomal RNA, genetik bilginin fonksiyonel proteinlere dönüştürülmesinden sorumlu hücresel makinenin temel bir bileşenidir. Karmaşık yapısı ve çeşitli işlevleri, tüm canlı hücrelerin hayatta kalması ve düzgün çalışması için vazgeçilmezliğini vurgular.


Web Tasarım