Osmanlının Akdeniz Hakimiyeti

Osmanlının Akdeniz Hakimiyeti

İstanbul’un Fethi’yle Osmanlılar hem Karadeniz ve Doğu Avrupa ticareti üzerinde kontrol sağlamış hem de önemli bir stratejik konuma sahip olmuştur.Bunun yanında Ceneviz ve Venedik gibi İtalyan devletlerine ticari imtiyazlar verilerek Doğu Akdeniz ticaretinin devam etmesi sağlanmıştır.

Osmanlılar, Akdeniz’in sadece ticari yönüyle değil siyasi, sosyal ve kültürel yönüyle de gelişmesine önem vermiştir.Bu amaçla XVI. yüzyılda Akdeniz’i bir Türk Gölü hâline getirmiş ve aynı zamanda fethettiği adalara Anadolu’dan Türk nüfusu iskân ettirerek fetihlerin kalıcı olmasına özen göstermiştir.

Akdeniz’deki adalar başta olmak üzere Cezayir, Tunus ve Trablus’ta üsler kuran Osmanlılara bağlı gaza denizcileri, Akdeniz’de Türk hâkimiyetini sağlamıştır.Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’deki hâkimiyetiyle güvenlik artmış ve korsanlık faaliyetleri azalmıştır.

27 Eylül 1538’de yüz yirmi iki gemi ve yirmi bin askerden oluşan Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması, üç yüz sekiz gemi ve elli beş bin askerden oluşan Andrea Doria (Andre Dorya) komutasındaki Haçlı donanmasına Preveze önlerinde taarruz etti.Bu taktik baskınını hiç beklemeyen Haçlı donanması, panik içinde büyük kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldı.Hristiyan dünyasının Akdeniz egemenliğine son veren bu zafer sonucunda Akdeniz’de Türk hâkimiyeti başladı.

 


Web Tasarım