Osmanlı’da Dirlik Sistemi Nedir? Dirlik (Tımar) Sisteminin Özellikleri Nelerdir?

Osmanlı’da Dirlik Sistemi Nedir? Dirlik (Tımar) Sisteminin Özellikleri Nelerdir?

DİRLİK NE DEMEK, NE ANLAMA GELİR? DİRLİK KELİMESİ TDK ANLAMI

Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim

Huzur, erinç

Osmanlı Devleti’nde bir hizmete karşılık olmak üzere bir kimseye devletçe verilen aylık veya bir yere bağlı gelir.

Tımar sistemi, başta Anadolu Selçuklu ve Büyük Selçuklu Devleti olmak üzere birçok eski Türk Devletinde uygulanmıştır.Osmanlı İmparatorluğunda da hayata geçirilen bu sistem, devletin hem üretim hem de idari gücünü arttırmıştır.

Tımar arazilerinden vergi yükleme görevi genelde askerlere verilirdi. Bu sistemde köylüler tarım arazilerini belli bir süreye kadar işlemekle mükellefti.Osmanlı’nın güç kazanmasındaki en önemli faktörlerden biri olan dirlik sistemi, 18.yüzyıldan sonra bozulmaya başladı.

Osmanlı’da Dirlik Sistemi Nedir?

Osmanlı Devletine ait toprakların köylüler tarafından işlenip askerler ve memurlar tarafından vergi alınmasına dayalı olan sisteme tımar ya da dirlik sistemi adı verilir.

Dirlik (Tımar) Sisteminin Özellikleri Nelerdir?

1-Osmanlı İmparatorluğu gelirlerinin büyük kısmını savaşlar ile birlikte tımar sistemi ile elde etmiştir.

2-Bu sistem ile birlikte sınırlardaki güvenlik artmış ve isyanların sayısı azalmıştır.

3-Sipahiler dışında yüksek kademeli memurlar da işlenen topraklardan vergi alma hakkına sahipti.


Web Tasarım