Osmanlıda Çifthane Sistemi Nedir?

Osmanlıda Çifthane Sistemi Nedir?

Osmanlıda Çifthane Sistemi Nedir?

Osmanlıda Çifthane Sistemi

Çiflhane sistemi üç unsurdan oluşurdu.Bunlar devletin işlenmesi için verdiği mirî arazi, bu araziyi işleten hane halkı, arazinin koşum gücü olan bir çift öküz.Bir çift öküzün işleyebildiği arazilerin tümüne çiftlik, köylü ailesine ise hane denmiştir.Çiflhane sisteminde; ailenin emeği, bir çift öküz ve işlenen arazi bir üretim birimini ve dolayısıyla vergiye tabi bir üretim ünitesini oluşturmuştur.İşlenen toprağın mülkiyeti devlete ait olduğundan çiftçi ailenin elindeki araziyi satması, hibe veya vakfetmesi yasaktır.Tahrir defterleriyle kayıt altına alınan bu arazileri işleyenlerden “çift resmi” adı altında vergi alınmıştır.

Çifthane Sisteminin Amaçları

Devletin, toprak ve reaya üzerinde kontrolünü sürdürmek

Zirai üretimin sürdürülmesini garanti altına almak

Osmanlıda Çifthane Sistemi Nedir?

Çiftliklerin dağılmasını, tarlaların bağ bahçe hâline gelmesini engellemek

Ekonominin temeli olan tarımın belirli ellerde toplanmasının önüne geçerek büyük çiftlik sahiplerinin ortaya çıkmasını engellemek

Bilgi: Osmanlı Devleti tarımsal üretim faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya yönelik önlemler almıştır.İşlediği toprağını haklı bir neden olmaksızın terk ederek başka yerlere göç eden veya başka işlerle uğraşmaya başlayan dolayısıyla arazisini üç yıl boş bırakan kimselerden “çiftbozan resmi” adı altında bir vergi alınması bu önlemlerdendir.


Web Tasarım