Osmanlı İlk Düzenli Ordusu – Yaya ve Müsellem Nedir? 

Osmanlı İlk Düzenli Ordusu – Yaya ve Müsellem Nedir? 

Osmanlı ordusunun ilk maaşlı piyade birliği olup muhtemelen Orhan Bey döneminde kurulmuştur. Başlangıçta diğer sınır kuvvetleri gibi Osmanlı Beyliği’nin asıl gücü atlı birliklere dayanıyordu.Fakat zamanla, eski Roma ordusu savaş düzenine sahip Bizanslılar veya onların ücretli birlikleriyle yapılan çarpışmalarda daha çok sayıda yaya askerden meydana gelen benzer tarzda bir piyade gücüne ihtiyaç duyuldu.

Yaya ve müsellem, Osmanlı Devleti’nin ilk düzenli ordusudur.Osmanlı Dönemi’nde savaş zamanlarında her an hazırda bulunan bir ordu bulunmamaktaydı.Bu durum ise savaş zamanlarında sıkıntı yaşanmasına neden olmaktaydı.Bu nedenle yaya ve müsellem ordusu kurulmuştur.Ordunun 1330’lu yıllarda kurulduğu bilinmektedir.

Yaya ve Müsellem Ordusunu Kim Kurdu?

Yaya ve müsellem ordusu Osmanlı Devleti döneminde kurulmuştur.Osmanlı Devleti’nin 2.padişahı olan Orhan Bey yaya ve müsellem ordusunun kurucusudur.

Yaya ve Müsellem Nedir? 

Yaya ve müsellem, Osmanlı Dönemi tarihi için önemli bir yere sahiptir. Çünkü yaya ve müsellem, Osmanlı Devleti’nin ilk düzenli ordusudur.Burada yaya, ordu askerlerinin atsız asker olmalarını betimler.Piyade askerlerdir. Müsellem ise bu askerlerin vergiden muaf olmalarını anlatır.Ancak zamanla ordu isminde yer alan müsellem, atlı askerleri anlatmak için kullanılmıştır.

Görevleri Nelerdir?

Yaya ve müsellem, Osmanlı Devleti’nin ilk düzenli ordusu olmakla beraber çeşitli görevlere de sahiptir. Görevlerinden ilki savaş çıkması halinde seferlere katılmaktır.Fetih hareketlerini hızlandırmak ve barış zamanlarında kendilerine verilen arazilerde çiftçilik yaparak devlete katkı sağlamak ise diğer görevleridir.

 

 


Web Tasarım