Orta Asya’da Kurula İlk Türk Devleti Hangisidir?

Orta Asya’da Kurula İlk Türk Devleti Hangisidir?

Türklerin anayurdu olan Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletinin adı Asya Hun Devleti’dir.Çin kaynaklarında yer alan bilgilere göre Orta Asya’daki ilk Türk siyasi birliği MÖ.3. yüzyılda Hunlar ile başlamıştır. Bölgede yaşayan Türk boylarının ittifak ederek bir araya gelmesi ile kurulan Asya Hun Devleti, bölgenin önemli bir gücü olarak tarif edilmektedir.

Tarihte bilinen ilk Türk devleti olan Asya Hun Devleti’nin kuruluş tarihi ile ilgili her ne kadar kesin bilgiler bulunmasa da Çinli kaynaklar bu devletin MÖ. 220 yılında Teoman tarafından kurulduğunu bize göstermektedir. Mete Han zamanında, bulunduğu bölgenin en önemli imparatorluklarından bir tanesi olan Asya Hunları, sınırlarını genişletmiş ve Sibirya, Çin Deniz ve Hazar Denizi arasında kalan topraklara sahip olmuşlardır.

Mete Han’ın hayatını kaybetmesinin ardından bir süre daha gücünü korumayı başaran Hunlar, devlet yönetimindeki veraset sistemi sebebiyle imparatorluğu doğu ve batı olmak üzere ikiye bölmüşlerdir.

Orta Asya’da Kurula İlk Türk Devleti Hangisidir?

Özellikle Mete zamanında oldukça merkeziyetçi bir devlet kurma başarısını göstermiş olan Hunlar; hayvancılığa dayalı bir ekonomi geliştirmişlerdir.


Web Tasarım