Ohm Kanunu nedir?

Ohm Kanunu nedir?

Ohm Kanununa göre iki iletken arasındaki potansiyel fark ile iletkenden geçen akım şiddetinin birbirine oranı sabit çıkar.Direncin birimi ise ohm olarak ifade edilmektedir.Ohm değeri ne kadar büyük olursa direncin de o kadar şiddetli olduğu söylenebilir.

Değişik malzemeler değişik dirençler göstermektedirler.Örneğin; 100 wattlık lambanın direnci 140 ohm olarak ölçülür.Bir dirençten akım geçtiği zaman elektronlar enerji kaybetmektedir. bir dirençten elektron geçtiği zaman iş yapıyor anlamına gelmektedir. Bu iş ise ısıya dönüşmektedir.Potansiyel fark, akım ve ve direnç arasında bulunan ilişki Ohm kanunu olarak isimlendirilmektedir.Ohm kanununa göre akım, potansiyel farkın dirence oranı olarak açıklanmaktadır.

Ohm Kanununa göre; Devrede bulunan akım şiddeti (I), gerilim (U), direnç (R) olarak ifade edilirse.

Akım Şiddeti = Gerilim / Direnç olur. Yani; I = U/R şeklinde ifade edilir.

Ohm Kanunu Tanımı, Formülü, Örnekleri ve Soruları

Ohm Kanunu; Elektrik direnç birimi olarak ifade edilebilir.Simgesi ise Ω şeklindedir.Bir iletkenin üzerinden geçen elektrik akımına karşı iletkenin gösterdiği direnç olarak da isimlendirilebilir.

Ohm Kanunu Deneyi Nedir?

Ohm kanunu deneyinin yapılabilmesi için kapalı bir elektrik devresi kurulmalıdır.Bu devrede Reosta ile ampermetrenin devreye seri olarak bağlanması, voltmetrenin ise paralel bir şekilde bağlanması gerekmektedir.Burada akımın, gerilim ve dirence göre hareketleri incelenmektedir.Akım, gerilime ve dirence göre değiştiği için önce akım sonra da gerilimin sabit tutulması gerekir.

Gerilim Sabit Tutulduğunda;

İlk önce kollu reosta kolu 50 Ω yapılır. Burada voltmetrenin 220 volt gösterdiği sırada ampermetrenin hangi değeri gösterdiği not alınır. Sonrasında reosta kolu 100 ile 150 Ω arasında bir değere getirilir.Gerilim ise yine 220 voltta sabit tutulur.Gerilim sabit tutularak direnç arttırıldığı zaman akımın azaldığı görülmektedir.

Bu uygulamayı ampermetre üzerinde gözlemlemek mümkündür.Ancak aynı çıkarım ohm kanunu kullanılarak da yapılabilmektedir. Yapılan incelemeye göre akım şiddeti ile direnç arasında ters orantı olduğu söylenebilir.

Direnç Sabit Tutulduğunda;

Kollu reosta kolu 50 Ω yapılarak direnç bu değerde sabit tutulur.Bu defa devreye sırası ile 120, 200 ve 220 volt gerilim verilir.Gerilim artırıldıkça ampermetrenin değerinin de arttığı görülmektedir.Yani; direnç sabit tutulup gerilim artırıldığı zaman akım da artar.Direnç ve akım arasında doğru orantı bulunur.

Akım Şiddeti (Amper): Bir ohm direncin iki ucu arasında bulunan gerilim 1 volt olarak ölçüldüğünde direnç üzerinden geçen akım şiddeti de 1 amper olur.

Gerilim (Voltaj): 1 Ω dirence sahip olan alıcı üzerinden geçen akım şiddeti 1 amper olduğunda alıcının iki ucu arasındaki gerilim de 1 volt olarak ölçülür.

Ohm Ne Demek?

Ohm kanunu elektrik ile uğraşan herkesin bilmesi gereken bir kanundur.Elektrik devrelerinde akım, direnç ve gerilim (voltaj) arasında bir ilişki vardır.Elektrik devrelerindeki akım, direnç ve gerilim arasındaki bağlantı elektrik devrelerindeki iletkenden geçen potansiyel fark ile doğru orantılıdır.Bunun yanında iki nokta arasındaki direnç ile ters orantılıdır.Bu bağlam ohm kanunu ya da ohm yasası ismi ile anılır.


Translate »

Web Tasarım