Nizamiye Medresesi Nedir?

Nizamiye Medresesi Nedir?

Nizamiye Medreseleri, Büyük Selçuklular zamanında kurulan ve vezir Nizamülmülk’ün adıyla anılan medreselerdir.

Merkezi ve en büyüğü, Bağdat’taki Nizamiye Medresesi olup Amul, Basra, Belh, Herat, İsfahan, Musul ve Nişabur’da benzerleri vardı.

Nizamiye Medresesi Nedir?

Nizamiye medreseleri Büyük Selçuklu zamanında kurulan ve Vezir Nizamülmülk’ün adı üzerinden bilinen önemli tarihi eserlerdir.En büyük ve merkez olarak Bağdat’ta yer alan medreseler ön plana çıkar.Aynı zamanda Ortadoğu’nun birçok farklı bölgesinde Nizamiye medreseleri bulunmaktadır.

İslamiyet açısından bir dönüm noktası olmasının yanı sıra, İslamiyet’in daha geniş kitlelere ulaşması açısından oldukça önemlidir.Çünkü İslam dünyasında kurulmuş olan ilk medreseler olarak ön plana çıkarlar. Kurulan Vakıflar kapsamında desteklenen medreselerde, önemli alimler birçok öğrenci eğitmiştir.

Nizâmiye müderrisleri ilk zamanlarda seçkin âlimler arasından bizzat Nizâmülmülk tarafından seçilip görevlendirilmiştir.

İslam coğrafyası merkezinde kurulan medreseler, vermiş oldukları eğitim kapsamında Avrupa’yı dahi dönemine göre etkilemiştir.

Nizamiye Medresesi Özellikleri Nelerdir?

Tarihin gelmiş geçmiş en önemli medreseleri içerisinde yer alan Nizamiye Medresesi, taşımış olduğu birçok farklı özelliği ile ön plana çıkar.Bu bağlamda hem mimari açıdan hem de eğitimi ve dönüm noktası üzerinden ön plana çıktığını ifade etmek mümkün.

Bağdat Nizamiye medreseleri bir Yükseköğretim kurumudur.

İslam dünyasının kurulmuş ilk medreseleri olarak öne çıkarlar.

Önemli müderrisler kapsamında birçok öğrenci eğitilmiştir.

Dönemi açısından Avrupa’nın birçok farklı ülkesine etkilemiş bir eğitime sahiptir.

İslamiyet coğrafyası merkezinde birçok farklı ilim üzerinden eğitim verilmiştir.

Özellikle din ve hukuk ile beraber dil eğitimi ön plana çıkarmıştır.

Felsefe programları olsa dahi bu programlar çok geçmeden çıkarılmıştır. 

Böylesi önemli özellikleri doğrultusunda Nizamiye medreseleri tarihi açısından büyük bir öneme sahiptir. Birçok farklı eğitim konusunda öğrenciler yetiştirilmiş ve İslamiyet’in daha güçlü biçimde yayılmasına olanak tanımıştır.Diğer yandan coğrafya, hukuk, dil ve matematik gibi pek çok alanda da ilerleme gösteren bir eğitim kurumu olarak ön plana çıkar.

Nizamiye Medresesi konusu
Nizamiye Medresesi

Nizamiye Medresesi Ne Zaman, Nerede Kuruldu?

Nizamiye medreseleri Büyük Selçuklu döneminde 1065 yılında kurulmuş medreseler olarak öne çıkarlar.Daha çok Orta Doğu Bölgesi’nde kurulmuş olan medreseler olduğunu söylemek mümkün. Özellikle merkezi ve en büyük medrese Bağdat’taki medresedir. Temmuz 1991 yılında Bağdat merkezdeki medrese için Gazali okula Profesör olarak atanmıştır.

Ortaçağ dünyasının en büyük ve önemli medreseleri olarak bilinen bu Yükseköğretim kurumları, aynı zamanda ücretsiz olarak eğitim sağlamaktaydı.

Diğer Nizâmiye Medreseleri

Amul Nizamiye Medresesi

Bağdat Nizamiye Medresesi

Basra Nizamiye Medresesi

Belh Nizamiye Medresesi

Herat Nizamiye Medresesi

İsfahan Nizamiye Medresesi

Musul Nizamiye Medresesi

Nişabur Nizamiye Medresesi

Nizâmiye Medreselerinde Yetişen Bazı Hocalar

Gazali

İbn-i Şeddad

Ömer Sühreverdî

 


Web Tasarım