Niğbolu Savaşı tarihi, nedenleri, sonuçları ve önemi nedir?

Niğbolu Savaşı tarihi, nedenleri, sonuçları ve önemi nedir?

Osmanlı Devleti’nin Avrupa Kıtası’nda fetihler yapması papa ve Hristiyan Devletlerini telaşlanmasına sebep olmuştur. Haçlılar Osmanlı Devleti’nin önünü kesmek için Niğbolu Savaşı’nı gerçekleştirmiş ancak savaş sonunda mağlup olmuştur.

Niğbolu Savaşı Tarihi ve Önemi

Osmanlı Devleti’nin giderek büyümeye ve adından sıkça bahsettirmeye başlaması Batı devletlerinin bu durumdan rahatsız olmasına neden oluyordu.Bir an evvel önünün kesilip devletin yok olması için güç birleştiren devletler Haçlı Ordusu’nun acilen toplanmasında destek vererek Niğbolu Savaşı’nın yaşanmasına zemin hazırladılar. Niğbolu Savaşı kimler arasında yapıldı, kim kazandı diye araştırılacak olursa karşımıza muhatap olarak Haçlı Ordusu çıkıyor olsa da Batı’nın buradaki büyük rolü es geçilemez.

Balkanlarda hızlı bir ilerleyiş gösteren Osmanlı Devleti diğer devletlerin duyduğu rahatsızlığı daha da katlamaya başlar. Yıldırım Beyazıt önderliğindeki Osmanlı ordusu öncelikle Silistre sonrasında da Niğbolu’yu alınca aynı zamanda da Bizans yönetimindeki İstanbul kuşatmasına devam edince başta Macarlar olmak üzere pek çok devlet rahatsızlık duymaya başladı.Acilen devreye giren Haçlı Ordusu 25 Eylül 1396 yılında Niğbolu Savaşı’nın başlamasına neden oldu.

Başta Macarlar olmak üzere İngiltere, Fransa, Papalık, Lancaster Dükleri, Orleans, Burgundiya, İtalyan denizci devletler ve Rodos Şövalyelerinin desteklemesiyle Osmanlı Devleti’nin tarih sahnesine adını bir kez daha yazdıracak Niğbolu Savaşı başlamış oldu.

Niğbolu Savaşı Sonuçları

Niğbolu Savaşı

Niğbolu Savaşının Nedenleri

Yıldırım Beyazıt Anadolu ve Rumeli arasında toprak bütünlüğünü sağlamak istemiştir.Bu istekle İstanbul’u kuşatmıştır.İstanbul’u fethederek Osmanlı Devleti topraklarını genişletmek ve korumak istemektedir. Bu güçlenme hareketi Niğbolu Savaşı nedenleri arasında ilk sırada yer almaktadır.

Bu kuşatma karşısında Bizans İmparatorluğu Batı ülkelerinden destek istemiştir. Batı hükümdarları ise Osmanlı’nın güçlenmesinden büyük rahatsızlık duymaktadır. Bu rahatsızlık ise Niğbolu Savaşının bir diğer önemli nedenidir.

Aşağı Tuna bölümünde ise Macarlar ve Osmanlı arasında bulunan hâkimiyet sorunu savaş nedenleri arasında yer almaktadır. Bulgaristan ise üstünlük sorunu yaşanmaktadır.

Bu yıllarda Ege Denizinde, Arnavutluk’ta ve Mora Yarımadasında Osmanlı Venedik rekabeti sürmektedir.

Papa Macarlara Haçlı seferi çağrısında bulunmuştur.

1393 yılında Osmanlı Devleti’nin Bulgar Krallığına son vermesi olayları Niğbolu Savaşının yaşanmasına neden olmuştur.

Niğbolu Savaşı

Niğbolu Savaşı Sonuçları

Haçlı seferlerinin Türkleri Balkanlardan atma isteği ile düzenledikleri 3. sefer olan savaşı Osmanlı Devleti kazanmıştır.

Osmanlı’nın Balkanlarda varlığı kesinlik kazanmıştır. Eflak ve Boğdan Osmanlı egemenliğine girmiştir.

Osmanlı Selanik’i almış ve Mora Yarım Adasına sefer düzenlemiştir.

Bizans İmparatorluğu’na Batı’dan gelebilecek tüm yardımların önlenmesi mümkün hale gelmiştir.İstanbul’un fethi için Osmanlı Devleti avantajlı hale gelmiştir.

Balkanlarda güvenliğin sağlanmasında etkili olan Niğbolu Savaşı sonrası, Yıldırım Beyazıt Anadolu’da Türk siyasal birliğini sağlamak üzere harekete geçti.

Abbasi Halifesi Yıldırım Beyazıt a Sultanı İklimi Rum yani Anadolu’nun Sultanı unvanını vermiştir.

 


Translate »

Web Tasarım