Nesli tükenmekte olan bitkiler ve özellikler nelerdir?

Nesli tükenmekte olan bitkiler ve özellikler nelerdir?

Türkiye ve dünyada nesli tükenme noktasına gelen bitkiler

Dünya üzerinde birbirinden farklı özelliklere sahip pek çok bitki türü bulunmaktadır. Fakat çevresel faktörler ve baz nedenlerden dolayı nesli tükenmekte olan pek çok bitki türü de bulunmaktadır.

Bitki ve çiçek yetiştirmek emek isteyen bir iştir. Bakılmadığı zaman yaşama imkanları da bulunmamaktadır. Bunun gibi dünya üzerinde ve ülkemizde zarar görmüş pek çok bitki Türü bulunmaktadır. Bu nedenle bu bitkilerin nesli tükenmektedir.

Nesli tükenmekte olan bitkiler ve özellikler nelerdir?
Nesli tükenmekte olan bitkiler ve özellikler nelerdir?

Nesli Tükenmekte Olan Bitkiler ve Özellikleri Nelerdir?

Günümüzde yapılmış olan araştırmalarda yıl içinde 600’e yakın bitki türünün yok olduğu açıklanmaktadır. Bu durum doğanın dengesini olumsuz yönde etkilemektedir. Çünkü doğada her yok olan canlının doğaya bir faydası bulunmaktadır. Nesli tükenmiş ve tükenmekte olan bitkiler şunlardan oluşmaktadır:

Kutsal Helena: Kutsal Helena adındaki bitki zeytin ağacı olarak da bilinmektedir. 2003 yılında tükenmiş olan bu bitki dünyanın hiçbir yerinde bulunmamaktadır.

Nesli tükenmekte olan bitkiler ve özellikler nelerdir?
Nesli tükenmekte olan bitkiler ve özellikler nelerdir?

Şili Sandalağacı: Şili Sandalağacı yağ üretimi için tüketilen bir bitkidir. Bu bitkide dünya üzerinde nesli tükenmiş olan bir bitki türü olmaktadır.

Thısmıa Bitkisi: Thısmıa bitkisi dünya üzerinde yok olmuş diğer bir bitkidir. Bu bitki yer altında yaşaması ile dikkat çekmektedir.

Glossopteris: Yaprakları dile benzemesi ile ünlü bir bitki türüdür. Nesli tükenmekte olan Glossopteris bitkisinin kalıntılarına Madagaskar, Antarktika ve Güney Amerika’da rastlanmaktadır.

Nesli tükenmekte olan bitkiler ve özellikler nelerdir?

Cooksonıa: Cooksonıa bitkisi 400 yıl önce nesli tükenmiş bir bitkidir. Bu bitki dünya üzerinde yıllar önce İngiltere ve İrlanda taraflarında yaşamıştır.

Göl Soğanı: Göl soğanı Alzheimer hastalığını önleyen ilaçlarda hammadde olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle her an nesli tükenebilecek bir bitki olmaktadır. Bu bitkilerin yıl içinde 4 milyondan fazla tüketilmesi de yasaklanmıştır.

Kar Çiçeği: Kar çiçeği bitkisi yaklaşık 1700’lü yıllardan günümüze kadar üretilen bir bitkidir. Bazı ülkelerde korumaya alınmış olan kar çiçeği bitkisi ülkemizde henüz koruma alınmamıştır. Yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olmaktadır.

Türkiye’de ve Dünyada Nesli Tükenmek Noktasına Gelen Bitkiler

Dünya üzerinde nesli tükenen ve tükenmekte olan pek çok bitkinin yanı sıra ülkemizde de nesli tükenme sınırında olan bitkiler bulunmaktadır. Bu bitkileri satın almayarak neslinin tükenmesini engellemek mümkündür. Ülkemizde nesli tükenmekte olan bitkiler şunlardır:

Çiğdem: Çiğdem çiçekleri türüne bağlı olarak sonbahar ve ilkbaharda açmaktadır. İlkbaharda çiçeklenen çiğdem çiçeği türlerinin yumurtalığı toprak altında kazan uzun çiçek tüpleri bulunmaktadır. Gece ve kötü havalarda kapanan çiğdem çiçeğinin ülkemizde yok olma ve nesli tükenme tehlikesi bulunmaktadır.

Konya Gaşağı: Bu bitki Konya ilimizde yetişen bir bitki türüdür. Nesli tükenmekte olan bu bitki ülkemizde Konya’da sadece 9 tane kaldığı bilinmektedir.

Yabani Karanfil: Nesli tükenmekte olan yabani karanfil ülkemizde yetişmektedir. Balıkesir ve Aydın çevresinde yetişen bu bitkinin nesli tehlike altındadır.

Kilyos Peygamber Çiçeği: Karadeniz bölgesinin batı bölgesinde bu bitki yetişmektedir. Tükenmekte olan Kilyos Peygamber Çiçeği koruma altına alınmıştır.

Mavi Yıldız: Ülkemizde yetiştirilen ve koruma altına alınmış olan diğer bir bitki ise Mavi Yıldız bitkisidir. Ülkemizin kuzeybatısında ve Yunanistan’da görülmektedir.

Sevgi Çiçeği: Bu bitki türü Ankara’da görülmektedir. Diğer bir ismi ise gelin çiçeği olmaktadır.

İstanbul Nazendesi: Ülkemizin kuzeybatısında pek çok çeşidi bulunmaktadır. İstanbul’un Asya yakasındaki fundalıklarda zengin popülasyonları bulunmaktadır. Avrupa’da nadir görünen İstanbul Nazendesi koruma altına alınması gereken bir bitki türüdür.


Web Tasarım