Mustafa Kemal Atatürk'ün Fikir Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk’ün Fikir Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk’ün Fikir Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk, eğitim hayatında ülkesini ve milletini seven birisi olarak ön plana çıkmıştır.Bu sevgisi onun orduya katılmasına neden olur.Hızlı olan yükselişi ise sahip olduğu başarılardan dolayıdır.Tabi hayatının çoğu savaşla geçen Mustafa Kemal’in müzik, edebiyat ve birçok alanla ilgili olduğu da bilinir. Onun fikir hayatında birçok yazarın etkisi olmuştur.

Mustafa Kemal düşünce yapısı olarak oldukça pozitif bir insandı.Vatan ve millet sevgisi ise her zaman ağır basmıştır.Cumhuriyetçi, akılcı ve yenilikçi düşünceleri olmuştur. Özellikle vatan sevgisi ve bağımsızlık isteği onun düşünce yapısını özetler.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Fikir Hayatını Etkileyen Yazarlar ve Düşünürler Hangileridir?

Mustafa Kemal kitap okumaya ve düşünce yapısını geliştirmeye her zaman için önem vermiştir.Onu etkileyen en önemli yazar ve düşünürler ise şöyledir;

– Ziya Gökalp

– Jean Jack Rousseau

– Namık Kemal

– Voltaire

– Descartes

-Ziya Gökalp

Mustafa Kemal’in en çok etkilendiği yazarlar arasında Ziya Gökalp önemli bir konumda yer alır. Hatta Mustafa Kemal onun için ‘Fikirlerimin babası Ziya Gökalp’tır.’ demiştir. Buda ona verdiği değeri gözler önüne serer. Ayrıca Ziya Gökalp, Türk milliyetçiliğinin temel isimlerinden birisidir.

Jean Jack Rousseau

Fransız yazar, düşünür ve filozof olan Jean Jack Rousseau, Mustafa Kemal’i etkileyen yabancı isimlerden birisidir. Fransız yazarın birçok ünlü eseri kaleme aldığı da bilinir. Aydınlanma fikrinin yaratıcılarından birisi olduğu da dikkat çekmektedir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Fikir Hayatı

Namık Kemal

Namık Kemal yazmış olduğu eserlerde daha çok vatan, özgürlük, hak ve adalet gibi kavramları işlemiş. Ayrıca Namık Kemal, Türk Milliyetçiliğinin öncülerinden kabul edilir. Bundan dolayı Mustafa Kemal ondan büyük ölçüde etkilenmiştir.

Voltaire

Fransız edebiyatında etkili olan Voltaire, özgürlük ve eşitlik yanlısı biriydi. Zaten Aydınlanma Çağı’nın önemli bir düşünürü de Voltaire olarak bilinmektedir. Mustafa Kemal’de onun düşünce yapısından etkilenmiş. Özellikle Mustafa Kemal’in bilimsellik, laiklik ve akılcılık fikirleri için Voltaire etkili olmuştur diyebiliriz.

Descartes

Cebir ve geometri alanına getirdiği yenilikler ile tanınan Descartes, Mustafa Kemal’i oldukça çok etkilemiştir. Özellikle yenilikçi ve şüpheci olan Descartes ispata dayalı bir felsefeye sahipti.


Web Tasarım