Müsilaj nedir, neden oluşur?

Müsilaj nedir, neden oluşur?

İstanbul’da görülen deniz salyası (müsilaj) nedenleri nelerdir ?

Müsilaj nedenleri ve neden oluştuğu, Marmara Denizi’nde yeniden görülmesinin ardından gündeme geldi. Kadıköy ve Tuzla açıklarındaki görüntülerde müsilajın her geçen dakika arttığı görüldü. Marmara’da hızla yayılmaya başlayan deniz salyası yani müsilaj deniz sıcaklığının yüksek olması ve denizin durgun olması nedeniyle etkinliğini arttırıyor. Denizdeki canlı çeşitliliğinin azalmasından balıkçıların avlanmasına kadar birçok sorun teşkil eder.

Müsilaj nedir? sorusu İstanbul sahillerinde görülen müsilajın artmasıyla öne çıkan konulardan oldu. Halk arasında deniz salyası olarak bilinen müsilaj ile ilgili bilim insanları numine sonuçlarını açıklayarak müsilaja ilişkin bulguya rastlanmadığını belirtti. Bir doğa olayı olan müsilaj özellikle durgun hava şartlarında ve rüzgarın az olduğu durumlarda bu olay yoğun şekilde görülüyor. Müsilaj oluşumu, özellikle denizin derinliklerindeki canlı ve cansız varlıkların yaşamlarını tehdit ediyor.

MÜSİLAJ NEDİR?

Müsilaj, hemen hemen tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın, yapışkan bir maddedir. Bu mikroorganizmalardan biri, müsilajı hareketleri için kullanan protistlerdir. Hareketlerinin yönü her zaman müsilaj salgısının tersidir. Polar bir glikoprotein ve bir ekzopolisakkarittir. Bitkilerdeki müsilaj, su ve gıdanın depolanmasında, tohum çimlenmesinde ve zar kalınlaşmasında rol oynar. Kaktüsler (ve diğer sukulentler) ve keten tohumları, özellikle zengin müsilaj kaynaklarıdır.

Müsilaj nedir, neden oluşur?
Müsilaj nedir, neden oluşur?

MÜSİLAJ NASIL OLUŞUR?

“Müsilaj, biyolojik ve kimyasal birçok koşulun bir araya gelmesiyle oluşur, başlangıçta belirli bir bölgede biriktikten sonra yayılmaya başlayıp sonunda su yüzeyinin geniş bir bölümünü kaplar. Denizel mikroskobik bitkiler olarak bildiğimiz fitoplankton, bunlarla beslenen hayvansal organizmalar olan zooplankton, bunları ayrıştıran bakteriler ve çürümüş parçacıklar birleşip sümüksü, yapışkan bir yapı müsilaj oluşumunu meydana getirir.

Deniz salyası, balıkçıların tabiriyle kaykay ya da müsilaj olarak bilinen olay denizdeki üç faktörün bir araya gelmesiyle meydana geliyor:

Bu yapının oluşabilmesi için suyun çok sıcak ve durgun olması gerekiyor. Bu nedenle mevsimsel düzensizliklerin de müsilaj oluşumunda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Marmara denizi bu sene soğuyamaması. Uzun yıllar ortalamasının 2,5 °C üstünde sıcaklığı bu birinci faktör.

İkincisi yine iklimsel şartlara bağlı olarak deniz durağın yani yüzey ile dip arasındaki sirkülasyonda minimum düzeyde gerçekleşti.

Müsilaj nedir, neden oluşur?
Müsilaj nedir, neden oluşur?

Üçüncü ise Marmara Denizi, endüstriyel ve evsel atıklardan çok etkilenen bir deniz ve denizin atık yükünü arttırdık. Tüm bu koşulların bir araya gelmesi müsilaj gibi yapıların oluşmasında etkili.’’

Müsilaj nedir, neden oluşur?
Müsilaj nedir, neden oluşur?
MÜSİLAJIN ETKİLERİ NELERDİR?

’Müsilaj, denizel sistemde sahte bir dip yapısı oluşturarak, özellikle balıkların hem beslenmesine hem üremesi hem de göçleri üzerine olumsuz etkileri olmaktadır. Müsilaj, deniz çayırlarının üzerini, balıkların yuvalarını, yumurtaların üzerini örter. Dolayısıyla oksijen alışverişinde sıkıntı olabilir. Yine askıda katı madde yükü fazla olduğu için ışık geçirgenliğini denizel sistemde etkileyip fotosentez mekanizması üzerinde olumsuz etkisi söz konusu. Balıkçığı çok yüksek oranda olumsuz etkilemektedir. Görüntü kirliliğine neden olarak estetik açıdan da sorunlar ortaya çıkarmaktadır.


Web Tasarım