Mudanya Ateşkes Antlaşması Nedir?

Mudanya Ateşkes Antlaşması Nedir?

Mudanya Ateşkes Antlaşması Nedir?

Mudanya Ateşkes Antlaşması, Kurtuluş Savaşı’nın ardından imzalanan önemli bir antlaşmadır.Türk tarihi için önemli sonuçları olan bu antlaşmanın nedeni ve sonuçları sıklıkla araştırılmıştır.

Mudanya Ateşkes Antlaşması le birlikte Osmanlı Devleti’nin olumsuz yönde etkilendiği ve hukuken sona erdiği dikkat çekmiştir.Derslerde ve sınavlarda sıkça karşımıza çıkmış olan bu antlaşmanın önemini, taraflarını ve tarihini iyi bilmek gerekmiştir.Pek çok kişi, Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın ne gibi sonuçları olduğunu merak etmiştir.Mudanya Ateşkes Antlaşması tarihi kadar Türk ulusunu ilgilendiren maddeleriyle dikkat çekmiştir.Büyük Taarruzdan hemen sonra imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması büyük yankı uyandırmıştır.Kurtuluş Savaşı’nın tanınırlığını ön plana çıkartan Mudanya Ateşkes Antlaşması tarihi ile önemli bir yere sahip antlaşmadır.

Mudanya Ateşkes Antlaşması Maddeleri

Öne çıkan Mudanya Ateşkes Antlaşması maddeleri şunlardır:

Türk – Yunan savaşı, antlaşma yürürlüğe girdiği an sona erecektir.
Doğu Trakya Meriç Nehri’ne kadar boşaltılacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne teslim edilecektir.
Barış yapılana kadar olası karışıklıkların önlenmesi adına Meriç’in sağ kıyısına İtilaf güçleri yerleştirilecektir.

Doğu Trakya’nın Yunanlar tarafından boşaltılmasına başlanacak ve bu süreç 15 gün içinde tamamlanacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne devredilen yerlerin güvenliği için jandarma güçleri bölgeye gönderilecek ve sayısı 8000 olacaktır.
Barış antlaşması yapılıncaya kadar TBMM, Doğu Trakya’ya asker geçirmeyecektir.

TBMM güçleri barış konferansına kadar Çanakkale ve Kocaeli bölgesinde belirlenen bir çizgide bekleyeceklerdir.
İtilaf Devletleri barış yapılana kadar, bulundukları yerlerde kalmaya devam edeceklerdir.

Ateşkes antlaşması 15 Ekim gece yarısı yürürlüğe girecektir.

İmzalanan ateşkesi kabul etmek istemeyen Yunan hükümeti, beklediği desteği bulamayınca 14 Ekim’de şartları kabul etmek zorunda kalmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Doğu Trakya’yı teslim alması için Refet Paşa görevlendirilmiştir.

Mudanya Ateşkes Antlaşması Sonuçları

İtilaf Devletleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni siyasi olarak tanımışlardır.
Doğu Trakya savaş yapılmadan TBMM kontrolü altına girmiştir.Bu durum da bize Mudanya Ateşkes Antlaşması ile savaş yapılmadan alınan yerler neresidir sorusunun cevabının Doğu Trakya olduğunu göstermektedir.
İngiltere’de Loyd George hükümeti düşmüştür.

İleride imzalanacak olan Lozan Barış Antlaşmaları için önemli bir zemin oluşturulmuştur.

Mudanya Ateşkes Antlaşması Önemi

Kurtuluş Savaşı’nı sona erdiren Mudanya Ateşkes Antlaşması önemi şu şekilde listelenebilir:

İtilaf Devletleri tarafından TBMM’nin tanınıp muhatap alınması, artık Osmanlı Devleti’nin yok sayıldığını göstermektedir.

Mondros Ateşkes Antlaşması geçerli bir belge olmaktan çıkmış ve Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Türk milleti egemenlik hakkını geri kazanmıştır.

İleride kurulacak olan bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin diplomatik alandaki ilk büyük adımı atılmıştır.

Yunanların Megali İdea (Büyük Fikir) projesi ortadan kaldırılmıştır.


Web Tasarım