MS hastalığı (Multiple Skleroz) nedir?

MS hastalığı (Multiple Skleroz) nedir?

Multiple skleroz (MS), beyin ve omuriliğin (merkezi sinir sistemi) potansiyel olarak sakatlayıcı bir hastalığıdır.

MS’te bağışıklık sistemi sinir liflerini kaplayan koruyucu kılıfa (miyelin) saldırır ve beyninizle vücudunuzun geri kalanı arasında iletişim sorunlarına neden olur.Sonunda hastalık sinir liflerinde kalıcı hasara veya bozulmaya neden olabilir.

MS’in belirti ve semptomları hastalar arasında büyük farklılıklar gösterir ve merkezi sinir sistemindeki sinir lifi hasarının konumuna ve ciddiyetine bağlıdır.Şiddetli MS’li bazı kişiler bağımsız olarak yürüme veya yürüme yeteneğini kaybedebilir.Diğer bireyler, sahip oldukları MS türüne bağlı olarak, herhangi bir yeni semptom olmaksızın uzun süreli iyileşme yaşayabilirler .

Multipl sklerozun tedavisi yoktur.Ancak atakların ardından iyileşmeyi hızlandırmaya, hastalığın seyrini değiştirmeye ve semptomları yönetmeye yardımcı olacak tedaviler vardır.

Belirtileri

Multipl skleroz belirtileri ve semptomları, etkilenen sinir liflerinin konumuna bağlı olarak kişiden kişiye ve hastalığın seyri boyunca büyük ölçüde farklılık gösterebilir.

Yaygın semptomlar şunları içerir:

Tipik olarak vücudunuzun bir tarafında aynı anda meydana gelen, bir veya daha fazla uzuvda uyuşma veya güçsüzlük

karıncalanma

Belirli boyun hareketleriyle, özellikle boynun öne doğru bükülmesiyle ortaya çıkan elektrik çarpması hissi (Lhermitte belirtisi)

Koordinasyon eksikliği

Dengesiz yürüyüş veya yürüyememe

Kısmi veya tam görme kaybı, genellikle tek gözde, sıklıkla göz hareketi sırasında ağrıyla birlikte

Uzun süreli çift görme

Bulanık görüş

Baş dönmesi

Cinsel, bağırsak ve mesane fonksiyonuyla ilgili sorunlar

Tükenmişlik

Konuşma bozukluğu

Bilişsel sorunlar

Ruh hali bozuklukları

Hastalık seyri

MS’li kişilerin çoğunda tekrarlayan-düzelen bir hastalık seyri vardır. Günler veya haftalar içinde gelişen ve genellikle kısmen veya tamamen iyileşen yeni semptom veya nüksetme dönemleri yaşarlar. Bu nüksetmelerin ardından aylar hatta yıllar sürebilen sessiz hastalık iyileşme dönemleri gelir.

Vücut sıcaklığındaki küçük artışlar, MS’in belirti ve semptomlarını geçici olarak kötüleştirebilir.Bunlar gerçek hastalık nüksleri değil, sahte nüksetmeler olarak kabul edilir.

Tekrarlayan-düzelen MS hastalarının en az %20 ila %40’ı, hastalığın başlangıcından itibaren 10 ila 20 yıl içinde, remisyon dönemleri olsun ya da olmasın, sonunda semptomlarda istikrarlı bir ilerleme gelişebilir.Bu, ikincil ilerleyici MS olarak bilinir.

Semptomların kötüleşmesi genellikle hareketlilik ve yürüyüşle ilgili sorunları içerir.Hastalığın ilerleme hızı, ikincil ilerleyen MS’li kişiler arasında büyük farklılıklar gösterir.

MS’li bazı kişilerde, birincil ilerleyici MS olarak bilinen, herhangi bir nüksetme olmaksızın belirti ve semptomlar kademeli olarak başlar ve istikrarlı bir şekilde ilerler.


Translate »

Web Tasarım