Montesquieu Kimdir? Hayatı Ve Biyografisi

Montesquieu Kimdir? Hayatı Ve Biyografisi

Montesquieu Kimdir? Hayatı Ve Biyografisi

Doğum tarihi: 18 Ocak 1689, La Brède, Fransa

Ölüm tarihi ve yeri: 10 Şubat 1755, Paris, Fransa

Montesquieu Kimdir?

Siyasette çok önemli bir yere sahip olan Montesquieu, eserleri ve sözleri ile hala insanları etkilemeyi başarıyor.

Montesquieu Kimdir?

Charles de Montesquieu, (1689- 1755), Fransa tarihindeki en ünlü fikir adamları arasında yer alır. Montesquieu, Fransız politik bir düşünürdür. Kuvvetler ayrımının gerekliliğini savunmuştur. Aynı zamanda 20 yıl üzerinde çalıştığı De l’esprit des lois adını verdiği kitabında yürütme, yasama ve yargıyı birbirlerinden ayırmanın önemini de vurguladı.

Montesquieu Felsefesi ve Görüşleri

Bir siyaset sosyolojisi geliştiren Montesquieu, gerçek ününü hukuk, toplum ve yönetim tarzı konusunda gerçekleştirmiş olduğu karşılaştırmalı araştırmadan almıştır. Hukuk ve siyaset konusunda deneysel ve tümevarımsal bir yaklaşımını benimseyen olguları, görüngüleri konu alan karşılaştırmalı bir soruşturmayı, filozof, kaydetmek yerine anlamayı, tarihsel gelişmenin ilkeleri ile ilgili sistematik bir araştırmanın en temelini yapmayı itmiştir.

Siyaset konusuna da bir tarih filozofu şeklinde yaklaşan Montesquieu, farklı politik toplumlardaki farklı pozitif hukuk sistemlerinin çok çeşitli faktörlere, mesela, ekonomik koşullarına, halkın karakterine, iklime vs. göreli olduğunu da söylemiştir. Bu, işte bütün bu temel koşullara ise, “yasaların ruhu” ismi verilir.

Yönetim şekillerini ayırması ve güçler değişikliği ilkesi ile çağdaş anayasa hukukunun ve siyasal bilimlerin öncülerinden olan Montesquieu, her şeyden önce somut, her konuyu akılla tartan, olaylardan yola çıkarak deney yolu ile sonuca ulaşan bir yönetimin sözcüsü olarak ön plana çıkar. Dinsel kurumların yararına inanır ve aynı zamanda dinsel bağnazlığa temelden karşıt olduğundan dolayı Aydınlanma Çağı düşünürleri arasında yer alır.

Montesquieu Kimdir? Hayatı Ve Biyografisi

Montesquieu‘nun Felsefi Eserleri ve Sözleri

Acem Mektupları

Romalıların Büyüklüğü ve Çöküş Sebepleri

Kanunların Ruhu

Oldukça iyi bir hukuk eğitimi alan düşünürler ise, daha sonra Parlamento’ya girdi. Montesquieu benimsediği bu yöntemi bir ülkenin hukuksal yapısını ve siyasal sistemini incelemek için kullanır. Bunun nedenle, iklim, gelenekler, coğrafya, nüfus, ekonomik yaşam gibi pek çok değişkene bakmak ve bunlar arasında bulunan ilişkileri açıklığa kavuşturma gereği hissetmiştir.

Bir ülkenin hukuksal yapısı olarak bilinen yasaları anlamak, sadece onları ortaya çıkaran değişkenleri ve bu değişkenler arasında bulunan ilişkileri keşfetmekle mümkün olabilir. Bu nedenle de “yasaları değil de, yasaların ruhunu inceliyorum. Bu ruh ise, yasaların çeşitli şeylerle olan ilişkilerinde de bulunur.” ifadesi bulunur.

Kitapları :

1716 – Dissertation sur la politique des Romains (“Romalılar’ın Siyaseti Üstüne İnceleme”)

1718 – Les dettes de l’etat (“Devlet Borçları”)

1721 – Observations sur l’histoire naturelle (“Doğa Tarihi Üzerine Gözlemler”)

1721 – Lettres persanes (İran Mektupları)

1734 – De la monarchie üniverselle en Europe (“Avrupa’daki Evrensel Monarşi Üzerine”)

1734 – Consi-derations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur decadence, (Romalılar’ın Azamet ve İnhitatları Hakkında Mülahazat)

1748 – De l’esprit des lois, (Kanunların Ruhu Üzerine)

1750 – Defense de l’esprit des lois (“Kanunların Ruhunun Savunması”)


Web Tasarım