Mohaç Meydan Savaşı tarihi, nedenleri, sonuçları ve önemi

Mohaç Meydan Savaşı tarihi, nedenleri, sonuçları ve önemi

29 Ağustos 1526’da, Osmanlı İmparatorluğu ve Macaristan Krallığı orduları arasında meydana gelen Mohaç Muharebesi, Macaristan’ın büyük bölümünün Osmanlı hakimiyetine girmesiyle sonuçlandı.

Habsburglar’la yakınlaşan Macaristan’ı, kendisine yönelik tehdit olarak gören Osmanlı Devleti’nin, bu konudaki endişelerini giderecek taleplerini içeren anlaşma girişimlerinin sonuçsuz kaldı. Bunun üzerine Osmanlı Devleti askeri güç kullanma kararı aldı.

Mohaç Savaşı Nedenleri

Macaristan Krallığı ile ilişkilerinde gerginlik olan Osmanlı Devleti Batı üzerinde hakimiyet kurmak istiyordu.Bunun için en doğru zamanın gelmesini beklerken fitili ateşleyen Fransa Kralı Fransuva’nın annesi olmuştur.

1526 yılında Osmanlı Devleti’nin başında Kanuni Sultan Süleyman bulunuyordu ve Batı’ya geçiş için önemli olan Belgrad’ın Almanlara geçmiş olmasından dolayı büyük bir tedirginlik yaşıyordu. O esnada Almanlar Fransa Kralı Fransuva’yı esir alınca annesi Kanuni’den yardım istemeye karar veriyor.2 saat sürerek Osmanlı Devleti’nin gücünü tüm Avrupa’ya duyuran Mohaç Savaşı’nın tarafları Osmanlı ve Macaristan olurken fitilin ateşlenmesi Fransa’nın destek talebi ile olur. Osmanlı Devleti’nin Mohaç Meydan Savaşı için atakta bulunmasının nedenlerini listelersek;

Belgrad’ın Almanların elinde olması,

Macaristan’a hakim olma isteği,

Kanuni Sultan Süleyman’ın Hristiyanlık inancını yıkmak istemesi,

Kanuni Sultan Süleyman’ın tahta çıktığı dönemde bu haberin duyulması için Macaristan’a gönderilen elçiyi esir almış olmaları,

Osmanlı Devleti’nin tüm dünyaya hakim olma isteğini duyurmak istemesi,

Macaristan’ın siyasi olarak sıkıntılı bir dönem geçiriyor olması,

Macaristan’ın Orta Avrupa’ya geçişlerde bir köprü olarak görülmesi

Mohaç Savaşı Sonuçları ve Önemi

Macaristan’ın siyasi yapısındaki bozukluklar ve Fransa Kralı’nın esir alınmasıyla Osmanlı’dan destek istenmesi Kanuni Sultan Süleyman’ın yapmayı planladığı savaş atağını ayağına gelirmiş oldu.Hiç vakit kaybedilmeden Mohaç Ovası’nda gerçekleşen savaş 2 saatlik muharebe sonunda Osmanlı’nın yüzünü güldürdü. Kazanılan Mohaç Meydan Savaşı sonuçları şu şekilde listelenebilir:

Macaristan tamamen Osmanlı Devleti’nin hakimiyetine girdi.

Osmanlı Devleti’nin Avrupa Devletleri arasındaki kudreti artmış oldu.

Dünyanın en kısa savaşı yaşanmış oldu.

Osmanlı Devleti’nin hamlesiyle Türkün gücü bir kez daha anlaşılmış oldu.

Macaristan Kralı değişmiş yerine Jon Zapola geldi.

Osmanlı Devleti’nin uzun yıllar boyunca savaş içerisinde olacağı Avusturya ile olan muharebesine bir adım atılmış oldu.

Osmanlı askeri gücü, prestiji ve Kanuni Sultan Süleyman’ın gücü çok net bir biçimde ortaya koyuldu.


Translate »

Web Tasarım