Mısır’da kurulan ilk Türk Devletleri hangileridir?

Mısır’da kurulan ilk Türk Devletleri hangileridir?

MISIRDA KURULAN TÜRK DEVLETLERİ

TOLUNOĞULLARI

Tolunoğulları Mısır’da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir. Bu devlet 868-905 yılları arasında hakimiyetini sürmüş en parlak dönemini Tolunoğlu Ahmet döneminde geçirmiştir. Tolunoğlu Ahmet Abbasiler tarafından Mısır’a vali olarak atanmıştır. Ayrıca Abbasilerin merkezi otoritesindeki zayıflamaya şahit olmuştur. Bu durumdan istifade ederek kendi devletini kurmaya karar vermiştir. Tolunoğulları’nın Türk İslam tarihi adına önemli bir yeri vardır.

Mısır’da kurulan ilk Türk devleti olan Tolunoğulları ayrıca dünyada ilk defa bir eczane kuran devlet olarak bilinmektedir. Mısır’ın altın çağını yaşamasını sağlayan Tolunuğulları ekonomik olarak güçlü bir devlet olarak tarihte yerini almıştır.

IHŞİDİLER

Diğer bir adı ile Akşitler olarak bilinen bu devlet, Mısır’da kurulan ikinci Türk İslam devletidir. Abbasiler tarafından Mısır’a vali olarak gönderilen Togaç oğlu Muhammet tarafından kurulmuştur. Kahire olan Fustat bölgesinde başkentleri bulunmaktadır. Hakimiyet sahası Mısır, Filistin ve Hicaz’dır. En parlak dönemi Ebubekir Mehmet dönemi olarak bilinmektedir. İkinci Türk İslam devleti olmasının yanı sıra Hicaz’a sahip olmuşlardır. Ekonomik açıdan Nil Nehri sayesinde tarım üzerinde ve Baharat Yolu ile de ticaret yapmıştır.

EYYUBİLER

Mısır’da kurulmuştur, başkenti ise Kahire’dir. Hakimiyet alanı Mısır, Suriye, Hicaz, Güneydoğu Anadolu olarak bilinen Eyyubiler’in en güçlü hükümdarı ise Selahattin Eyyubi’dir. Selahattin Eyyubi Mısır bölgesinin dışında Hicaz, Suriye ve Lübnan’ı kontrol altına almıştır. Hıttin savaşı esnasında Kudüs’ü haçlıların elinden alarak İslam dünyasına büyük bir şöhret kazandırmıştır. Aynı zamanda üçüncü Haçlı seferine de neden olmuştur. Ölmeden önce ülkeyi oğulları ve kardeşleri arasında paylaştırmış ancak bu durumun ardından taht kavgaları başlamış ve Eyyubilerin sonuna yaklaşılmıştır. 1250 yıllarına gelindiğinde ise Eyyubiler’in yıkılışı Memlük komutanı Aybeg tarafından olmuştur.

Mısır'da kurulan ilk Türk Devletleri kodlama
Mısır’da Kurulan İlk Türk Devletleri

MEMLÜKLER

Eyyubiler’in ordusu Kafkasya’dan küçük yaşta getirerek eğitilen Çerkez ve Kıpçak gençlerinden oluşmuştur. Ayrıca bu orduya kölemen ya da Memlük de denilmekteydi. Eyyubi ordusunun önemli bir askeri sınıfından olan Memlükler kendi isimleri ile anılan bir devlet kurmuşlardır. Mümlükler hükümdarlığın veraset yolu ile geçmediği tek Türk devletidir. Memlük sultanları başarılı komutanlar arasından seçilmekteydi. Memlükler’de tahta geçme hakkının bir aileye ait olması taht kavgalarının fitilini ateşlemiştir. Bu nedenle Memlük Devleti’nin ömrü Osmanlı’ya göre daha kısa olduğu halde tahta geçen hükümdar sayısı daha fazladır.


Web Tasarım