Misak-ı Milli Nedir?Misak-ı Milli Sınırları

Misak-ı Milli Nedir?Misak-ı Milli Sınırları

Birinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan yeni dünya düzeni içerisinde Türklerin yaşadığı sınırları belirlemek ve bunu uluslararası kamuoyu ile paylaşarak kesinlik kazandırmak için son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin aldığı kararlar doğrultusunda çizilen sınırlar Misak-ı Milli denilmektedir.

Mondros Mütarekesi sonrası Anadolu topraklarının dört bir yanı işgallere maruz kalmış ve hem ayrılıkçı hem teslimiyetçi kurum ve kuruluşlar boy göstermiştir.Durum böyle olunca hem direniş örgütleri kurulmuş hem de uluslararası arenada tepki göstermek adına adımlar atılmaya başlanmış.Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin aldığı kararlar doğrultusunda çizilen Misak-ı Milli sınırları tam da böyle bir karşı koyuşun dönüm noktasını oluşturmakta.Türklerin yaşadığı sınırlar kesin bir biçimde 28 Ocak 1920 tarihinde dünya kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Misak-ı Milli Nedir?

Misak-ı Milli Birinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan yeni dünya düzeni içerisindeki Osmanlı Devleti’nden arda kalan topraklarda yaşayan Türklerin yaşadığı toprakları veya yaşam alanlarını çizen bir sınır olarak karşımıza çıkmaktadır.

Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin 17 Şubat 1920’de kamuoyuna açıkladığı sınırlar Misak-ı Milli’dir.Açıklanan sınırlar meclis tarafından 28 Ocak 1920’de kabul edilmiştir.Misak-ı Milli başta Mustafa Kemal olmak üzere vatanperver subay ve milletvekillerinin diretmesi ile mecliste açıklanmış, sonrasında da yabancı devletlerin işgal tepkisi ile karşılaşılmıştır.

Misak-ı Milli Ne Demek?

Birinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan yeni dünya düzeni içerisinde Türklerin yaşadığı alanların sınırlarını çizmek için açıklanan metin olan Misak-ı Milli Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından alınan ve Türk Siyasi Tarihi’nin bir dönüm noktası olarak çıkan bir karardır.

 

Nitekim bu karar sonrasında işgaller hız kazanmış ve ayrılıkçı örgütlenmeler oldukça fazla boy göstermiştir.Karar aynı zamanda Anadolu’daki direniş hareketini de hızlandırarak güç vermiştir.

 

Misak-ı Milli Sınırları

 

Birinci Dünya Savaşı sonrası Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından kabul edilerek Türklerin yaşadığı alanların sınırlarını çizmek adına alınan bu kararların sınırlarını maddeler halinde şu sıralayabiliriz;

 

Kıbrıs

Musul Vilayeti

Deyr-i Zor

Kars, Ardahan ve Batum

Musul

Batı Trakya

On İki Ada

Misak-ı Milli Kararları

Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından 28 Ocak 1920 tarihinde kabul edilen Misak-ı Milli’nin kararlarını sıralayacak olursak;

 

Misak-ı Milli bir bütündür ve asla ayrılamaz.

Mondros sonrası işgal edilen yerlerin geleceğine halkın oylaması ile karar verilecektir.

Ülkenin tam bağımsızlığı esastır. (siyasi, mali ve adli) Bu konudaki kısıtlamalar kabul edilemez.

Batı Trakya’nın durumuna halkın oyları karar verecektir.

Kars, Ardahan ve Batum’da halk oylaması yapılacak ve bölge halkı geleceğine karar verecektir.

İstanbul ve Marmara Denizi güvenliği açısında tehlikeden uzak bir duruma getirilecek.

Boğazlar ticarete açık kalacaktır.

 


Web Tasarım