Medeni Kanun Nedir?

Medeni Kanun Nedir?

Medeni Kanun Nedir?

Medeni kanun; miras, veraset ve evlilik gibi konularda yasal düzenleme getirmiş olan bir kanundur.Bu kanun ile getirilen yasal düzenlemeler her şartta aynı şekilde uygulanmaktadır.Yani medeni kanunda yer alan konularla ilgili bir işlem yapılacağı zaman medeni kanundaki maddeler dikkate alınmaktadır.

Medeni Kanun Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Ülkemizde kullanılan medeni kanun hazırlanırken İsviçre’den feyz alınmıştır.Ülkemizin kullandığı medeni kanun için İsviçre Medeni Kanunu’nda yer alan maddeler çevrilmiştir.Bu sayede kullandığımız medeni kanun şekillenmiştir.

Türk tarihinde yer alan medeni kanunun ilk hali 1876 yılında ortaya çıkmıştır.1876 yılında yürürlüğe giren Mecelle, Türk tarihinin ilk medeni kanunu olarak kabul edilmektedir.Bu yüzden Mecelle’nin Türk tarihi için önemi oldukça fazladır.İslami esaslara göre düzenlenen Mecelle, 1926 yılında yürürlükten kaldırılmıştır.Çünkü 1926 yılında Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girmiştir.

Yeni Türk Medeni Kanunu, değişen dünya düzenine uygun bir şekilde hazırlanmıştır,

Yeni ve modern bir Türk aile yapısı ortaya çıkmıştır,

Kadın ve erkek aile yapısı içerisinde eşit sayılmıştır,

Uygulanan medeni kanun modern ve çağdaş esaslara göre düzenlenmiştir.

Türk Medeni Kanunu, 2001 yılına gelindiği zaman değişikliğe neden olmuştur.Daha önce kullanılan medeni kanun yürürlükten kaldırılarak yeni medeni kanun ortaya çıkmıştır.22 Kasım 2001 yılında kabul edilen Yeni Türk Medeni Kanunu 1 Ocak 2002 yılında yürürlüğe geçmiştir.

Kısaca Medeni Kanun Maddeleri Nelerdir?

1926 yılında kabul edilen medeni kanun son derece modern bit yapıya sahiptir. Ancak 2001 yılında TBMM’de kabul edilen yasa ile yeni medeni kanun yürürlüğe girmiştir.Bu kanuna göre bazı değişiklikler yapılsa da çoğu madde aynı şekilde devam etmiştir.Yani 2002 yılında yürürlüğe giren medeni kanun ile Türk Medeni Kanunun son şekli oluşmuştur.

Türk Medeni Kanununa göre önemli düzenlemeler ortaya çıkmıştır.Bu düzenlemeler ile medeni kanununun net hali ortaya çıkmıştır.En son kabul edilen medeni kanuna göre toplam 5 kitap ortaya çıkmıştır.Bu kanunda yer alan madde sayısı ise 1030 adettir.

Kişiler hukuku

Aile hukuku

Miras hukuku

Eşya hukuku

Borçlar hukuku

Medeni Kanun Maddeleri

Dini nikahın yanında resmi nikah zorunlu hale gelmiştir,

Kadınlara özgürlük hakkı verilmiştir,

Erkek ve kadınlar eşit haklara sahiptir,

Kadınlar ve erkekler eşit şekilde miras hakkına sahiptir,

Kadınlar istedikleri işte çalışma halkına sahiptir.

Medeni kanunun daha birçok maddesi bulunmaktadır.Bu maddeler yeni dünya düzenine ayak uydurmak için oluşturulmuş maddelerdir. Yani Türk Medeni Kanunu son derece modern bir yapıya sahiptir.Bu yüzden erkek ve kadın eşit haklara sahip olabilmektedir.Aile düzeni ve bireysel haklar için herkesin eşit olması son derece önemlidir.

Medeni kanunun maddelerine bakıldığı zaman eşitlik ve özgürlük ağır basmaktadır.Bu yüzden medeni kanun oldukça önemli bir kanun olarak dikkat çekmektedir.

 


Web Tasarım