Lorenzo Valla Kimdir?Hayatı Ve Biyografisi 

Lorenzo Valla Kimdir? Hayatı Ve Biyografisi

Doğum tarihi: 1407, Roma, İtalya

Ölüm tarihi ve yeri: 1 Ağustos 1457, Roma, İtalya 

Lorenzo Valla’nın Hayatı

Hümanizm’in öncülerinden biri olan Lorenzo Valla, 1407 yılında Roma yakınlarındaki Piacenza’da doğdu. Yüksek görevlerde bulunmuş kimselerin yetiştiği soylu bir ailedendir.Roma’da eski Yunan dili ve felsefe alanında eğitim aldı.1433 yılına dek Pavia’da öğretmen olarak çalıştı.1437’de Napoli’ye yerleşerek Aragon Kralı Alfonso’yla yakın dostluk kurdu.Daha sonra Roma’da yüksek görevlere getirildi.Bunun yanında Antik Yunan düşünce eserlerini Latince’ye çevirdi.

Düşünce yapısı

Lorenzo Valla, Hristiyanlıkla da ilgilenmiş, onu Yunan-Roma düşüncesiyle uzlaştırmaya çalışmıştır. Valla’ya göre insan istenci özgürdür ve tanrısayl bilgiyle sınırlı değildir.Bellek, yargı yetisi istencin denetimi altındadır. Bu sorunların çözümünde Aristoteles ve Platon öğretilerinden yararlanma imkanı yoktur.En güvenilir kaynak Hristiyanlık’ın özündedir.

Ahlakın biri iyi, biri kötü olmak üzere iki temel sorunu vardır.İyinin kaynağı Tanrı sevgisi, kötünün ki kindir.İnsanın mutluluğu gerçek iyiyi arama, ona ulaşmak için duyduğu kıvançtadır.İyiye yaratıcıya duyulan sevgiyle, bütün geçici nesnelerden yüz çevirmekle varılabilir.

Valla’nın Hümanizm ile ilgili görüşünün temelini, bir istenç varlığı olan insanın, özgürlüğü ve inancı oluşturur İnsanın bütün değerleri bu öğede odaklanmaktadır.Onun eylemleri, davranışları, başarıları içinde yaşadığı toplumdaki bireylerle olan ilişkileri özgürlük ve inançla bağlantılıdır.

Eserleri

1431 – De Voluptate (Haz Üstüne)

1439 – Dialecticae Libri Tres (Üç Kitap Üstüne Konuşmalar)

1444 – Elegantiae Linguae Latinae (Latin Dilinin İncelikleri)

 


Web Tasarım