Kur’an’dan Mesajlar: Fâtır Suresi 27-28. Ayetler Nelerdir?

Kur’an’dan Mesajlar: Fâtır Suresi 27-28. Ayetler Nelerdir?

Kur’an’dan Mesajlar: Fâtır Suresi 27-28. Ayetler Nelerdir?

Kur’an’dan Mesajlar (Fâtır Suresi 27-28. Ayetler)

‘Görmedin mi Allah gökten su indirdi.’

‘Onunla renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık.’

‘Dağlardan (geçen) beyaz, kırmızı, değişik renklerde ve simsiyah yollar (yaptık).’

‘İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle türlü renkte olanlar var.’

‘Kulları içinden ancak âlimler, Allah’tan (gereğince) korkar.’

‘Şüphesiz Allah, daima üstündür, çok bağışlayandır.’

Kur’an’dan Mesajlar: Fâtır Suresi 27-28. Ayetler Nelerdir?

Yüce Allah bu ayetlerde canlılar dünyasındaki çeşitliliği ve insanlar arasındaki ırk farklılıklarını doğal nedenlerle herkesin anlayabileceği bir biçimde açıklamaktadır. Toprağın veya kayalıkların rengi, çiftçiden bilim insanına kadar her kesimden insan için ayrı bir anlam taşır. Canlılar dünyasındaki zengin çeşitlilik, pek çok konuda farklı eğitim düzeylerine sahip insanlara çeşitli fikirler verir. Doğadan elde edilen bilgiler Yaratıcı’nın varlığını, gücünü ve yüceliğini gösteren izlerdir. Bu bilgiler üzerine yoğunlaşanlar Allah’ın nasıl bir kudrete sahip olduğunu anlar, varlıkların ve yaşamın amacı üzerine düşünür.

 


Web Tasarım