Kuran-ı Kerimde İnsan ve Özellikleri Nasıl Anlatılmıştır?

Kuran-ı Kerimde İnsan ve Özellikleri Nasıl Anlatılmıştır?

Kur’an’ın ana temalarından biri insan kavramıdır.Kur’an, insanın akıl ve muhakeme yeteneğine dikkat çeker.Kur’an, insan davranışlarının ahlaki ve ahlaki yönlerini ele alır.Kur’an, insanın özgür iradesini ve yaptıklarının sorumluluğunu kabul eder.

Yoklukta bırakmayıp var eden, var ettikleri içinde en üstünü kılan, her şeyi emrimize amade kılan Rabbimize hamd olsun! Allah (c.c.) “Biz insanı en güzel biçimde yarattık.” (Tîn suresi, 4. ayet.) buyurmuştur.İnsanı diğer varlıklardan ayıran özellikleri tespit edilirse Allah’ın (c.c.) insana verdiği önem daha iyi anlaşılır.

Bizi akıl, şuur ve irade sahibi bir insan olarak yaratılanların en üstünü kılan, yeryüzünün binlerce çeşit nimetlerini önüme seren Rabbimize hamdolsun.Hamdolsun O’na ki bana yeryüzünü bir döşek, gökyüzünü tavan kılmış.Güneşi lambam ve sobam, ayı takvimim etmiş.Yeryüzünü hânem kılmış.Hiçbir malım mülküm olmasa da “en zengin benim” diye haykırabiliyorum.Yaratan, gönderdiği vahiyle bana şöyle seslendi: “O, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı…” (Bakara suresi, 29. ayet.)

Bizi, yeryüzünün halifeleri kıldı. Tüm varlıkların üstünde bir makam ve beraberinde ağır bir sorumluluk verdi. Allah’ın (c.c.) emirleri doğrultusunda bir yaşam sürmek ve ilahi adaleti sağlamak üzere ‘yeryüzünün halifeleri’ ünvanıyla şereflendirdi.Bu gerçeği şöyle bildirdi: “Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O’dur. Şüphesiz rabbinin cezası çok çabuktur; yine O’nun bağışlaması ve rahmeti boldur.” (En’âm suresi, 165.ayet.)

 


Web Tasarım