KÖSE KADI ÖZETİ / BAHAEDDİN ÖZKİŞİ

KÖSE KADI ÖZETİ / BAHAEDDİN ÖZKİŞİ

Köse Kadı Türü: Roman

Köse Kadı Yazarı: Bahaeddin Özkişi

Köse Kadı Konusu

Macar-Türk kardeşliği üzerine yazılmış.

Köse Kadı Eserin Kahramanları

Köse Kadı,Kont Gall Adam,Kale Başpiskoposu,Arşidük Karoli,Macar İstihbarat Yüzbaşı(Deli Gak),Şeyh Necmeddin Bey,Ali Bey(Kale Kumandanı),Lala H üseyin Paşa,Ali Bey oğlu Ahmet,Murat,(Marat)Bey,Cizinna,Martali Matyas,Osmanlı İstihbarattan Arşidük uşağı Tamas,Kale muhtarı,Hayreddin,2.Selim,Onbaşı Kahori

KÖSE KADI ÖZETİ / BAHAEDDİN ÖZKİŞİ
KÖSE KADI ÖZETİ / BAHAEDDİN ÖZKİŞİ
KÖSE KADI ÖZETİ

Kitapta Osmanlı Devleti’nin yükselişinin son dönemleri anlatılmaktadır. Yazar, Türk-Macar ilişkilerini iki tarafın da bakış açılarıyla ve ilişkileri ele almıştır. Edebi bir dil kullanılmış. Kitap’ta olay örgüsü kitaba akıcılık kazandırmış. Her ne kadar şahısların hemen hepsi birer kahraman olsa da olayın özü Köse Kadı’nın söylediği sözlerdir.

Esirliğinde bile soyunun asaleti, bilgeliğinin ve doğruluğunun bütünü Köse Kadı’nın kişiliğini ortaya çıkarmaktadır.

Genç Macar Kontu Gall Adam’ın bir Türk’ün hoşgörüsünü, anlayışını, cesaretini ve adabını taşıması, tarafları şaşırtır. Gall Adam annesinin kim olduğunu bilmemektedir ve zamanla sır perdesi aralanır. İşte ondan sonra Kont Gall Adam bir seçim yapmak zorundadır. Zaman zaman birbirlerinin aynı özelliklerine sahip, bazen de birbirlerinin tam zıttı olan Türk’ü mü Macar’ı mı seçecektir?

Aslında kitapta Türklerle Macarların yapısının bütünleşmemesindeki tek ayrımın inanç olarak ortaya çıkmaktadır. Burada Osmanlı Devleti’nin asıl amacı büyük davanın hakimiyetidir.

 


Web Tasarım