Kilikyalılar Cemiyeti Nedir?

Kilikyalılar Cemiyeti Nedir?

Kilikyalılar Cemiyeti Nedir?

Kilikyalılar Cemiyeti, 21 Aralık 1918 tarihinde, Adana ve çevresini kapsayan Kilikya’nın Fransızlar’a verileceği haberleri üzerine kuruldu. Amacı, Kilikya bölgesinin Fransızlar ve Ermeniler tarafından işgal edilmesine karşı mücadele göstermekti.Cemiyet, Osmanlı İmparatorluğu’nun 30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi’ni imzalayarak İtilaf Devletleri’ne teslim olmasından sonra başlayan işgallere direnmek üzere oluşturulan ve Millî Mücadele’nin çekirdeğini teşkil eden müdâfaa-i hukuk cemiyetlerinden biri oldu.Kurucuları arasında Ali Münif Yeğenağa yer almaktadır.

 


Web Tasarım