Kasrı Şirin Antlaşması Nedir?

Kasrı Şirin Antlaşması Nedir?

Kasrı Şirin Antlaşması Nedir?

Sonuçları, Nedeni, Tarihi, Önemi

Kasrı şirin antlaşması 4.Murat döneminde imzalanmış olan bir antlaşmadır.Osmanlı devletinin imzalamış olduğu barış antlaşmalarından bir tanesidir.

Kasr-ı Şirin Antlaşması, IV.Murat’ın Bağdat Seferi sonucunda 14 yıldır Safevilerin elinde bulunan Bağdat’ın fethinden sonra Osmanlı Devleti ile Safevî Devleti arasında 17 Mayıs 1639’da imzalanan, 1623-1639 Osmanlı-Safevî Savaşını sona erdiren ve bugünkü Türkiye-İran sınırını büyük ölçüde belirleyen barış antlaşması.

Kasr-ı Şirin Antlaşması Kimler Arasında Gerçekleştirilmiştir?

Kasr-ı Şirin Antlaşması’na imzalayan devletler Osmanlı Devleti ve Safevi Devleti’dir.Bu iki devlet arasında yaşanan problem yapılan antlaşma ile son bulmuştur.Osmanlı Devleti ve Safevi Devleti arasında önemli bir gerginlik yaşanmaktaydı.Bu gerginliğin son bulması için her iki tarafta ortak bir antlaşmada karar kılmıştır.

Kasrı Şirin Antlaşması Nedir?

Farsça dilinde Zuhab antlaşması olarak da bilinmektedir.Osmanlı Devleti ve Safevi devleti arasında imzalanan bir antlaşmadır.1639 yılında imzalanmış olan bir antlaşmadır.Kasrı şirin antlaşması bir barış antlaşmasıdır.Bu antlaşma ile birlikte Osmanlı Devleti ve Safevi Devleti arasında imzalanan bu antlaşma ile birlikte iki devlet arasında ki savaş da sona ermiştir.İran’ın Kirmanşah eyaletinde imzalanmış olan bir barış antlaşmasıdır.

Kasrı Şirin Antlaşması Nedir?

Kasrı Şirin Antlaşması Önemi

Bu antlaşma ile birlikte devam eden Osmanlı devleti ve Safevi devleti savaşı sona ermiştir.Aynı zamanda Bağdat’ta Osmanlı imparatorluğu topraklarına katılmıştır.Bu antlaşma neticesinde Osmanlı’nın doğu sınırları da belli olmuştur.Bundan dolayı doğu sınırları açısından Kasrı şirin antlaşması çok önemli bir antlaşmadır.

Kasrı Şirin Antlaşması Özellikleri ve Sonuçları

Bağdat, Basra ve Şehrizor şehirleri bu antlaşma sonucunda Osmanlı imparatorluğu topraklarına katılmış oldu.

Osmanlı imparatorluğu ve Safevi devleti arasında yaşanan savaş sona ermiş oldu.

Osmanlı imparatorluğu ve Safevi arasında yaşanan tüm sorunlar çözüldü.

Safevi devleti, Ahıska bölgesinde yapmış olduğu zulümlere son verdi.

Bağdat tarihteki en önemli ekonomik yerleşim yelerinden bir tanesiydi. Bağdat’ın Osmanlı topraklarına katılması ile birlikte Osmanlı’nın yaşamış olduğu ekonomik sıkıntılar da son buldu.

Bu antlaşma bir barış antlaşmasıdır.

Osmanlı imparatorluğunu bu antlaşmada temsil eden kişi Sadrazam Kara Mustafa Paşa idi.

Antlaşmanın dili Osmanlıca ve Farsçadan oluşuyordu.

Revan bölgesi Safevi devletine teslim edildi.

Safevi devletini bu antlaşmada Saruhan adlı sadrazam teslim etmekteydi.

 


Web Tasarım