Kargagiller Bitkisi Nedir?

Kargagiller Bitkisi Nedir?

Kargagiller, ya da Corvidae, karga, kuzgun, saksağan, alakarga, treepies, dağ kargası ve göknar kargası gibi cinsleri kapsayan ötücü kuşlar familyasıdır.

Familya 120 türden fazlasını içerir.Genellikle orta boylu, güçlü ayakları ve düz iri gagaları olan zeki ötücü kuşlardır.Vücutlarına nazaran büyük beyinleri vardır; beyin/vücut oranları primatlar ve memeli deniz hayvanları (Cetacea) ile neredeyse aynıdır ve insanlarınkinden biraz daha düşüktür. Kargalar doğada 15-20 yıl yaşarlar; bazıları 4-8 yıl kadar yaşar.Ancak çok özel bakım altında, 30 yıla kadar yaşayabildikleri bilinmektedir.Kayıtlar altında bilinen en uzun karga ömrü ise 40 yıldır.

Özellikleri

Karga (Corvus) türlerinin hepsi ortalama 7 yaşındaki[2] çocukla aynı zekaya sahiptir. Kuşlar arasında kendini aynada tanıyan tek kuş türü Avrupa Saksağanı’dır.Yapılan deneylerde, diğer karga türlerinin aynada kendilerini gördüklerinde aynanın arkasında başka karga olup olmadığına baktıkları gözlemlenmiştir.Özetle kendilerini tanıyamamaktadırlar.Ayna deneyleri hayvanlar için kolay değildir.Buna rağmen kargagillerin görsel hafızaları çok gelişmiştir

İnsan ve hayvan yüzlerini unutmazlar.

Hatta eğer önbelleğine almak isterse çevredeki cansız cisimlerin görünüşlerini bile tanıyabilir, hatırlayabilirler.Fakat her yeni bilgi öğrendiklerinde eski bilgileri hatırlamak, bilmek zorlaşır.Daha da fazla yeni bilgi öğrendiklerinde ise eski bilgiler uçar gider.Sürüsünü, ailesini bu olaylara karşı uyarırlar ve olaylara göre davranıp hareket ederler.Yeni öğrendikleri bilgileri nesilden nesile aktarırlar ve çok karmaşık dil yetenekleriyle aynı biz insanlar gibi iletişim kurarlar.

Alet yapabilirler; buna örnek yeni kaledonya kargalarının ağaç kovuğundaki larvalara ulaşmak için çubuk veya dal parçası kullandıkları görülmüştür, çubuk kullanmasının nedeni özellikle larvayı direkt olarak yukarıya çekmekten ziyade çok daha kolay olan yolu tercih etmesidir. Larvayı çubukla dürterek larvanın sinirlenip çubuğu ısırmasını sağlamakta ve yukarı çekip yemektedir.Benzer deneyler kuzgunlarda da yapılmış bir yiyecek dolusu kaba ulaşmak için suya taş vb. nesneler atıp su seviyesinin yükselmesini sağlayıp yiyeceği almayı başarmıştır.Kargalar geleceğe dair planlar yapabilir ve düşünebilir.İsveç’te Lund Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalara göre primatlar “zihinsel zaman yolculuğu” ile geleceği hayal ederek düşünebilmektedir.Geleceğe yönelik plan yapma becerisinin insana özel olduğu düşünülüyordu.Şimdi, ilk kez insan dışı türlerde de gelişmiş planlama kapasitesinin olduğu anlaşılmıştır.Aynı şekilde kuzgunların (Corvus Corax) da maymunlar gibi geleceğe yönelik plan yaptığı bilinmektedir.Buna en basit örnek olarak kargalar yiyeceklerini saklarlar, sincaplar sakladıkları yiyeceklerin yerlerini unuturlar ve bu sayede birçok ağacın oluşmasına katkı sağlarlar, sincapların aksine kargalar görsel hafızaları çok gelişmiş olduğu için yiyecekleri sakladıkları yerleri unutmazlar ve her yıl sakladıkları yerleri bulurlar.Yiyecek saklamanın amacı zorlu dönemlerde, kış mevsiminde veya yavrulama döneminde zorluk çekmemesidir.Yiyeceğin fazlası her zaman saklanır.


Translate »

Web Tasarım