Kalpaklılar Roman Özeti / Samim Kocagöz

Kalpaklılar Roman Özeti / Samim Kocagöz

Kalpaklılar Kitabının Yazarı: SAMİM KOCAGÖZ

TÜRÜ: Roman türünde yazılmış bir eserdir.

KONUSU

İzmir ve çevresindeki direniş hareketleri, İstanbul’da Kurtuluş Savaşı’na destek veren vatanseverlerin gizli yaptıkları çalışmalar ve harekâtı baltalamaya yönelik padişah yanlısı hareketler, zorlukların aydın ve halk işbirliğiyle aşılması ve zaferin kazanılması romanın konusunu oluşturur.

Eserin Kahramanları:Talip,Hasan Tahsin Bey,Müjgan,Yusuf

Kalpaklılar Romanının Özeti
Kalpaklılar Romanının Özeti

Kalpaklılar Romanının Özeti

Yunanlılar İzmir’i işgal etmek üzeredir. Anadolu’da ve Ege’de halk direniş gösterir.Hasan Tahsin Bey ve Yusuf da vatan için cephede savaşan kişilerden bazılarıdır.Yunanlılar’ın İzmir’e çıkmasıyla Rumların sevinç gösterileri taşkınlıklara dönüşür.Halka saldırılar yapmaktadırlar.Hasan Tahsin üzerlerine bomba atarak ilk kıvılcımı ateşlemiştir.Ama Hasan Tahsin hemen orada şehit olur. Arkadaşı Yusuf da çatışmaya başlar daha sonra onların elinden kaçmayı başarır. Yusuf olup bitenleri Türk Ocağı’ndakilere aktarır. Artık savunma başlamıştır. Yusuf çarpışırken de nişanlısı Nemide onu yalnız bırakmaz. Yusuf’un ailesinin köyü de saldırıya uğramıştır.

Kalpaklılar Romanının Özeti
Kalpaklılar Romanının Özeti

Kız kardeşi şehit düşmüştür. Mustafa Kemal ise tüm engellemelere rağmen Anadolu’da çalışmalara başlamıştır. Darülfünun talebesi Talip ise Paşa kızı ile gönül ilişkisi yaşayarak İstanbul hükümetinin bilgilerini Anadolu’ya sızdırma amacındadır. Paşa kızı Müjgan ise bu durumu tahmin eder ve kendisinin Mustafa Kemal yanlısı olduğunu söyleyerek onlara yardımcı olur. Müjgan’ın babası da daha sonra onlara katılacaktır. İstanbul işgal edilir. Kuvayi Milliye ise Anadolu’yu savunur.


Web Tasarım